- Henretter 15.000 årlig

- Hvert år henretter kinesiske myndigheter rundt 15.000 kriminelle, sier sosiologiprofessor Børge Bakken ved universitet i Hong Kong.

En siste røyk før henrettelsen
Foto: AP

Dette tallet er langt høyere enn det vestlige menneskeretighetsorganisasjoner opplyser.

- Amnesty International opererer med et tall på mellom 3400 og 3800 avsagte dødsdommer i 2004, men det er bare toppen av isfjellet, sier Bakken.

For lave tall

- Vi vet at våre tall er for lave, men går bare ut med det vi kan dokumentere. Vi har ingen grunn til å bestride at det relle antallet er 15.000, sier John Peder Egenæs. Han er politisk leder i Amnesty Norge.

Professor Børge Bakken, som forsker på kriminalitet og straff i Kina, har sine opplysninger fra interne kinesiske kilder, og disse tallene går ut på det gjennomsnittlig ble henrettet 15.000 mennesker  i Kina hvert år i perioden fra 1997 til 2000.

Kina står for 95 prosent av verdens dødsdommer som blir avsagt etter en rettssak.

Ingen ankemuligheter

Kina har fått mye internasjonal kritikk for sin utstrakte bruk av dødsstraff og fra nyttår skal høyesterett vurdere alle dødsdommer som  er avsagt i lavere rettsinstanser.

- Kina har innsett at landet må overholde internasjonale konvensjoner. Hittil har ikke dødsdømte hatt muligheter til å anke dommmene. Ofte går det bare ei uke fra en dødsdom blir avsagt til henrettelsen skjer, sier Bakken.

Han viser til at det skjer mange justismord.

- I fjor ble det kjent at en mann var dømt til døden for å ha drept kona si. Etter henrettelsen dukket kona opp igjen. I et annet tilfelle var det en ung bonde som ble dømt og henrettet. Etterpå tilsto en annen forbytelsen og bevisene mot ham var ugjendrivelige, sier professoren.

Stor støtte

Etter at dette ble kjent, er det for første gang blitt en diskusjon i Kina om at mange uskyldige kan bli henrettet med dagens system..

- Likevel er motstanden mot dødsstraff så godt som fraværende. Tall fra 1996 som Vitenskapsakademiet i Beijing offentliggjorde viste at 99,2 prosent av befolkningen støttet bruken av dødsstraff. Det høyeste tallet jeg har sett fra en enkelt undersøkelse er at 11 prosent av befolkningen sier nei til en slik straffereaksjon. Det betyr altså at 89 prosent støtter dødsstraffen, sier Bakken.

Han viser til at støtten til dødsstraff i vesten er høyest i USA med 67 prosent.

- I Kina er tilhengerne av dødsstraff flest blant dem med best utdanning. Der skiller også kineserne seg fra folk i vesten.

Frykt for endring  

Årsaken til at det finnes så mange dødsstrafftilhengere i Kina mener Bakken er å finne i de store omveltningene det kinesiske samfunnet gjennomgår.

- Mange frykter endringene og samfunnet har brukt dødsstraff for å si klart og tydelig fra om at vi må ha lov og orden. Myndighetene har brukt såkalte "harde slag-kampanjer" siden 1983 med storaksjoner mot kriminelle miljøer og utstrakt bruk av dødsstraff.

Trenger ressurser

Når Høyesterett fra årsskiftet etter planen skal bli en automatisk ankeinstans for avsagte dødsdommer så er hensikten å få ned antallet henrettelser.

- Tilsvarende vedtak ble gjort både i 1979 og i 1996/1997 uten at de ble satt ut i livet. Dersom reformen skal gjennomføres nå, trenger Høyesterett mer ressurser som domstolen trolig ikke får og som den i alle fall ikke har fått ennå, sier sosiologiprofessor Børge Bakken ved universitet i Hong Kong 

SISTE NYTT

Siste nytt