Amnesty: Hellas behandler asylsøkere umenneskelig

Verden blir stadig farligere for mennesker på flukt. I Europa er Hellas et skrekkeksempel, skriver Amnesty International i sin årsrapport.

Asylsøkere fra Syria demonstrerer i Hellas

Asylsøkere fra Syria og greske aktivister foran nasjonalforsamlingen i Aten i forrige måned. Demonstrantene krevde asylstatus for alle syriske flyktninger.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI / Afp

– Politikvinnen holdt meg fast i håret. En av politimennene slo meg i ansiktet. De banket meg opp i rundt fem minutter, forteller en kvinnelig tyrkisk asylsøker som ble fengslet i Aten.

– Skjuler seg bak «innvandringskontroll»

Verdens regjeringer blir beskyldt for å være mer interessert i å beskytte sine nasjonale grenser enn å oppfylle rettighetene til egne innbyggere – og til dem som har søkt tilflukt fra fattigdom og nød over de samme grensene.

– Altfor mange regjeringer bryter menneskerettighetene mens de skjuler seg bak begreper som innvandringskontroll, med tiltak som går langt utover nødvendig grensekontroll, sier generalsekretær Salil Shetty i Amnesty International.

Når regjeringer fører en slik innvandringsfiendtlig politikk, blir flyktningene en svært sårbar gruppe, som kan misbrukes uten at noen bryr seg.

– Millioner av innvandrere blir tvunget inn i situasjoner hvor de lett blir utnyttet, for eksempel til slavearbeid og seksuelle overgrep, sier Shetty.

Kritisk til EUs grensebevoktning

EU får kritikk for å ha satt i verk tiltak ved grenseovergangene som setter innvandreres og asylsøkeres liv i fare. Dermed bryter EU-landene plikten de har til å beskytte mennesker som flykter fra forfølgelse og konflikter, mener Amnesty.

Hellas er en versting når det gjelder behandling av flyktninger og asylsøkere i Europa. Flyktninger blir nektet å registrere seg som asylsøkere, og blir stengt inne i leirer med ekstremt lav standard.

Sist juni tok ekstremistpartiet Gyllent daggry 18 seter i valget på nasjonalforsamling. Partiet fører en aggressiv anti-innvandringspolitikk. I fjor ble det meldt om en skremmende øking av overfall på asylsøkere fra fanatiske greske innvandringsmotstandere.

Ifølge årsrapporten til Amnesty International tar den greske kystvakta i bruk grove virkemidler for å hindre folk i å nå fastlandet – for å unngå at de får rett til å søke asyl.

Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International

Salil Shetty

Foto: AFOLABI SOTUNDE / Reuters

Amnesty har dokumentert at kystvakta kjører i ring rundt de små båtene til de kantrer og synker. Folk har blitt bakbundet og lagt i båtene med motoren frakoblet, og overlatt til seg selv.

Politisk flyktning mishandlet

En 47 år gammel kvinne som flyktet fra politisk forfølgelse i Tyrkia til Hellas i fjor, fortalte sin historie til Amnesty. Hun måtte flykte etter å ha engasjert seg i kampen for sultestreikende politiske fanger. Flere ganger ble hun arrestert og også torturert av tyrkisk politi.

Mens søknaden hennes var under behandling i Hellas, ble hun arrestert av politiet i Aten fordi Tyrkia krevde henne utlevert.

Hun slapp ut mot kausjon, men ble arrestert igjen to måneder senere. Hun fikk ikke tolk, og da hun nektet å kle av seg i cellen på Attika politidirektorat, ble hun banket opp og tvangsavkledd av tre politifolk.

Etter fem minutter der den ene holdt henne fast og de andre slo, hørte en annen politimann skrikene hennes, og fikk stanset mishandlingen.

Først neste dag fikk hun behandlet skadene på sykehus. Hun har anmeldt politifolkene, og hadde fortsatt blåmerker og sår i ansiktet og på armen da hun fortalte sin historie til Amnesty to dager senere.

Først tre måneder etter kravet om utlevering avslo en ankedomstol i Aten begjæringen fra Tyrkia.

Gresk asylbehandling

Amnesty kritiserer Hellas' asylbehandling i løpet av 2012 på flere områder, blant annet disse:

  • Flyktninger som forsøkte å krysse grenseelva mellom Hellas og Tyrkia ble fysisk tvunget tilbake til Tyrkia av greske myndigheter
  • Asylsøkere og ulovlige innvandrere – blant dem barn som kom alene – ble automatisk fengslet og satt innesperret i lange perioder
  • Før en asylsøker får tillatelse til å ta en jobb, må det bevises at ingen greske statsborgere vil ha den
  • I oktober ble perioden som en asylsøker kan sitte fengslet mens søknaden behandles, forlenget fra 6 til 18 måneder
  • Flyktninger fra krigen i Syria var blant asylsøkere som tilbrakte måneder under umenneskelige og fornedrende forhold i leirer eller i celler på politistasjoner

Soldatene på den greske øya Farmakonisi begynte å skyte, for å true og skremme oss. Babyene gråt, vi var livredde - spesielt fordi vi selv kom fra en krigssone

Syrisk flyktning i Hellas til Amnesty

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge sier at de greske myndighetene stadig bryter sine internasjonale forpliktelser.

– Umenneskelige forhold

John Peder Egenæs

John Peder Egenæs

Foto: Kristin Rødland Buick / Amnesty

– Asylsøkere blir behandlet verre enn dyr, mener Egenæs.

– De stuer folk sammen i interneringsfengsler hvor de holdes i fangenskap under de mest umenneskelige forhold, sier Egenæs til Amnestys egen hjemmeside.

Han varsler en egen rapport om Tyrkias og Hellas' behandling av flyktninger og migranter fra Amnesty senere i år.

Fordi Den europeiske menneskerettsdomstolen ba om det, stanset Norge i oktober 2010 all tilbakesending av asylsøkere til Hellas midlertidig, på grunn av de kritikkverdige forholdene for flyktninger i landet.

I løpet av fjoråret ble verden vitne til en rekke humanitære kriser som tvang store grupper med mennesker til å bli flyktninger, enten i eget land eller nabolandene.

Fra Nord-Korea til Mali, Sudan og DR Kongo flyktet mennesker fra sine hjem i håp om å finne en trygg havn. I tillegger er millioner syrere på flukt for andre år på rad.

Ali Mohammadi angrepet i Hellas

Den afghanske asylsøkeren Ali Mohammadi ble ifølge Human Rights Watch angrepet av ukjente overfallsmenn i Aten.

Foto: Human Rights Watch / AFP

SISTE NYTT

Siste nytt