- Frammøtet viktig i USA

Mye av valgkampen handler om å få velgerne engasjert.

George W. Bush
Foto: JASON REED / Reuters

I USA er fremmøtet i mellomvalgene, altså i valg-år uten presidentvalg, alltid lavt. Ofte er valgdeltakelsen bare 40 prosent.

Engasjerer ikke velgerne

Det er ikke alltid at storpolitikken i Washington DC appellerer til velgere. De må ha noe mer for å engasjere seg i den demokratiske prosessen.

Mange av de 200 forslagene er reelle, i år forsøker f.eks. velgerne i 12 stater å begrense myndighetenes rett til å ekspropriere privat eiendom. Dette appellerer nok mest til republikanere.

Samtidig er det i seks stater et forslag om å lovfeste minstelønna på et høyere nivå enn den nasjonale. Forslaget vil ifølge valganalytiker Christine Wilford betyr økt fremmøte for demokratene i disse statene.

Men siden slike saker virker mobiliserende, forsøker partier og aktivistgrupper å få spesielle temaer på stemmesedlen nettopp for å vekke dine sovende sympatisører.

Opp av sofaen

Dersom folk først kommer seg avsted til valglokalet, så vil de stemme på kandidater også. Forslag om homofilt samliv får republikanerene til å gå mann av huse for å stemme det ned.

Alt som har med barn og helse, miljø og myke verdier øker valgdeltagelsen blant demokratiske velgere. Dermed kan ofte forslagsstillerene ha vikarierende motiver for sine initiativ. Men hensikten helliger middelet når det gjelder å øke valgdeltagelsen.

SISTE NYTT

Siste nytt