- En ny sykdom hvert år

Omtrent hvert år oppstår det en ny sykdom i verden, og det er for første gang i historien, rapporterer  Verdens Helseorganisasjon, WHO.

Fugleinfluensa

Omtrent hvert fjerde menneske i verden ble direkte eller indirekte berørt av fugleinfluensaen, skriver WHO.

Foto: Firdia Lisnawati / AP

Siden 1970 har det utviklet seg hele 39 nye sykdommer, og bare i løpet av de fem siste årene har WHO identifisert over 1100 epidemier, blant dem kolera, polio og fugleinfluensa.

- Det vil derfor være ekstremt naivt å tro at det ikke kommer nye sykdommer som aids, ebola og sars, heter det i "En sikrere fremtid", WHOs årlige rapport om verdens helsetilstand. 

Fordi vi er så sårbare for disse truslene, er vi avhengige av en global solidaritet som kan bedre sikkerheten.

Margaret Chan, WHO-leder

sars

I Kina brukte store deler av befolkningen munnbind for å hindre sars-smitte.

Foto: GREG BAKER / AP

Økt fare for epidemier

WHO advarer også om at at smittsomme sykdommer sprer seg fortere enn noensinne, og at faren for globale epidemier øker.

Årsaken er at flere bruker fly som transportmiddel.

Hvert år gjelder dette over 2 milliarder mennesker, og den voldsomme veksten i flytrafikken er en vesentlig grunn til at det er større fare for nye, omfattende epidemier, mener WHO.

Organisasjonen oppfordrer derfor til økt innsats for å bekjempe sykdomsutbrudd og mener at verdens land må bli flinkere til å dele informasjonen om smittefarlige virus og samarbeide bedre om vaksiner.

Samarbeid er avgjørende for å bekjempe sykdomsutbrudd.

Margaret Chan

Må samarbeide

At fattige og rike land deler medisinske data, ferdigheter og teknologi er en av de viktigste forutsetningene for god helse, og om dette ikke blir gjennomført, blinker det rødt ikke bare  for den internasjonale helsetilstanden, men også for økonomien og sikkerheten, heter det.

WHO er inne i en diskusjon med Indonesia etter utbruddene av  fugleinfluensa i landet. WHO beskylder Indonesia med å nøle med å dele sin informasjon med WHO av frykt for at farmasøytiske selskap skal framstille vaksiner som er for dyre for landet. Også Kina kom sent i gang med å dele tilsvarende medisisinsk informasjon.

WHO oppfordrer også landene til å være mer åpne om sykdomsutbrudd, og viser til at nesten halvparten av rapportene de mottar om slike utbrudd, har sin bakgrunn i artikler i mediene.

LES RAPPORTEN HER (engelsk)

SISTE NYTT

Siste nytt