Hopp til innhold

- Dette gikk feil i Mexicogolfen

Offentlig høring avdekker grove feil med sikkerhetsutstyret til BP.

Oljeutslipp i Mexicogolfen
Foto: Dave Martin / AP

Ifølge oljeselskapet BP anså de at systemet som skulle forhindre oljeutslipp i Mexicogolfen fra oljeriggen Deepwater Horizon ikke kunne feile. Nå viser det seg at hele systemet var i en kritisk dårlig forfatning.

Det har kommet frem i Kongressens høringer av sjefene i BP, Transocean, Halliburton og Cameron, som konstruerte systemet i sin tid.

Store feil

Utblåsningshinderet viste seg, ifølge Washington Post , å ha lekk hydraulikk, batteriet i kontrollstasjonen var flatt, man hadde brukt en «ubrukelig» testversjon av en essensiell del, og en kutteanordning som skulle kutte oljeledningene i tilfelle utblåsing var ikke sterk nok til å kutte gjennom stål.

Samtidig stilte representant Edward J. Markey i høringsinstansen spørsmålstegn ved hvorfor BP ikke hadde kontroll over et utslipp som bare utgjør to prosent av det firmaet mente de kunne kontrollere da de søkte om, og fikk, konsesjon for å utvinne olje i området.

Video Obama: – BP er ansvarlig, men vi vil gjøre alt for å hjelpe

– Det amerikanske folket forventet at dere skulle ha et sikkerhetssystem på linje med en Apollo-ferd (programmet som sendte Niel Armstrong til månen, red.anm), sa Markey på høringens andre dag.

Listen over feil i systemet står nemlig i sterk kontrast til Steven Newmans, sjefen i Transocean, forsikringer om at systemet har blitt testet jevnlig.

Advart i flere år

Ifølge New Scientist skal oljeindustrien ha blitt advart mot risikoene rundt oljeutvinning i årtier uten at amerikanske selskaper har tatt dette til etterretning.

I 2004 laget en gruppe fra Texas A&M university en ny rapport som advarte mot at drilleteknologien har stagnert, og oljeutblåsing var en bekymring.

Video OLJESØL-300410T-DR0630_MXF_Innboks.MP4

I 2008 advarte en rapport utarbeidet av Foreningen for oljeingeniører at utstyret for å hindre oljeutblåsing ikke er bra nok. Flere som var med å utarbeide rapporten er ansatt i Transocean og BP, selskapene som eier og leier boreriggen «Deepwater Horizon».

Likevel ble drilleoperasjonen til «Deepwater Horizon» regnet for å være ved god sikkerhet i 2009.

Norge tilbyr hjelp

Nå er imidlertid ulykken et faktum, og Norge har levert en oversikt over oljevernutstyr og ekspertise som kan tilbys USA etter oljeutslippet.

I denne omgang ser det ut til at lenser for røffe forhold vil være mest nyttig, ifølge Fiskeri- og kystdepartementet.

Amerikanske myndigheter tilbys derfor fem systemer med kraftige havgående lenser og fire systemer med mellomtunge lenser. Det forutsettes at USA gir full økonomisk kompensasjon for lensene.

– Jeg har etter forespørsel fra amerikanske myndigheter oversendt en oversikt over aktuelt materiell og ekspertise Norge kan bidra med under oljevernaksjonen i Mexicogolfen. Det er i første rekke lenser som er aktuelt. Kystverket vil følge opp en
eventuell konkret forespørsel om ressurser basert på oversikten den amerikanske kystvakten nå har mottatt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Hun understreker at vår nasjonale oljevernberedskap er ivaretatt
i forbindelse med tilbudet.

Elleve omkom

Den 20. april inntraff en eksplosjon på boreriggen «Deepwater Horizon» i Mexicogolfen utenfor kysten av Louisiana. En kraftig brann resulterte i at riggen sank, samt et stort oljeutslipp.

Elleve arbeidere omkom i eksplosjonen og 17 kom til skade. Miljøaktivister frykter at oljeutslippet er den største naturkatastrofen på flere år, og at det vil overgå de 270 000 fatene med olje som slapp ut av oljetankeren «Exxon Valdez» i 1989.

SISTE NYTT

Siste nytt