- 11 millioner truet av sultedød

Afrikas Horn trues av sultkatastrofe etter en regnfattig vår. Rundt 11 millioner mennesker kan bli rammet av tørken, advarer hjelpearbeidere.

Tørkerammede i Garrisa, Kenya.
Foto: Stephen Morrison / Scanpix/AFP

Regnet som falt fra april til juni, har ikke greid å gjenopprette livsgrunnlaget, som er ødelagt av langvarig tørke, sier bistandsorganisasjonen Care i en pressemelding i dag.

En katastrofe kan fortsatt unngås, men det krever rask handling, heter det.

Landene som er verst rammet er Etiopia, Somalia og Kenya.

Prioritert område

Flere land i området preges av væpnede konflikter, og underernæring er et voksende problem på Afrikas horn.

Norge har bidratt med mer enn 300 millioner kroner til tørkerammede land i området, og utviklingsminister Erik Solheim har uttalt at Norge prioriterer nødhjelpsinnsats til regionen høyt, både i form av kortsiktig nødhjelp og mer langsiktige utviklingstiltak.

Til tross for at regn bidro til å avhjelpe tørken som rammet området tidligere i år, har det ikke avverget faren for hungersnød, advarer Care.

– Regnet kom for seint, matgrunnlaget er allerede borte for millioner av mennesker. Svært mange kenyanske kvegbønder trenger omfattende matbistand etter at tørken tidligere i år tok livet av store deler av buskapen deres, sier Care-medarbeider Eirik Jarl Trondsen.

SISTE NYTT

Siste nytt