skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
3_1_banner  Store Norske
Her er du: NRK.no > Underholdning > Store norske Sist oppdatert 17:06
Hva er Store Norske?
Komiteen
Historie
Nominerte - bannerlenke
Nett.TV
KOLOFON
Publikum i NRK-studio? Send en epost til
---
Epost til redaksjonen:
---
Prosjektsjef for Radio- og Nett-underholdning
---
Vaktsjef og nettredaktør Underholdning:
 

Norges historie 1905 - 2005

Hvordan greide Norge, nærmest ved et pennestrøk, å oppløse unionen? Hva skjedde i Norge under 1. verdenskrig og i mellomkrigstida, og hvordan har vi bygget landet etter andre verdenskrig?

Publisert 19.11.2004 14:18. Oppdatert 07.06.2005 17:12.
Av Per Kristian Johansen

På denne siden har vi fulgt Norges historie fra unionsoppløsningen i 1905 frem til år 2005. Det er lagt spesielt vekt på den politiske og økonomiske historien.

Det dramatiske året 1905

Hva skjedde før og etter 7. juni 1905? Hvordan greide Norge, nærmest ved et pennestrøk, å oppløse unionen uten at Sverige gav sitt samtykke til det? I fire episoder ser Norgesglasset nærmere på året 1905 og unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige.

Les mer: Det dramatiske året 1905Norge 1905-1915:

Den nye arbeidsdagen

Det var stor stas knyttet til kroningen av Kong Haakon og Dronning Maud i Nidarosdomen i Trondheim i 1906, men alt styret rundt opprettelsen av det nye kongehuset kom snart i bakgrunnen.

Les mer: Den nye arbeidsdagen

Norge 1915-1925:

Krigsår, sosial uro og skiftende regjeringer

I 1915 raste første verdenskrig, og for Norge og de andre nordiske land var det et overordnet mål å føre en slik nøytralitetspolitikk at en unngikk krig på egen jord. Men denne politikken satte oss mellom barken og veden. Faren for å bli trukket inn i krigen var overhengende, og det sies at utenriksminister Ihlen balanserte som på en knivsegg i sin utenrikspolitikk.

Les mer: Krigsår, sosial uro og skiftende regjeringerNorge 1925-1935:

Oppgangstider og nedgangstider

Hele mellomkrigstiden var preget av mindretallsparlamentarisme og borgelig splilttelse. Samtidig ble Norge rammet av økonomiske kriser, og kom inn i en ond sirkel med konkurser, oppsigelser og enorm arbeidsledighet. Nedgangstidene førte til et kriseforlik mellom de to klassepartiene, Bondepartiet og Arbeiderpartiet, og førte Det norske arbeiderpartiet inn i regjeringskontorene for en 30-årsperiode.

Les mer: Oppganstider og nedgangstiderNorge 1935-1945:

Fra oppgangstider til krig og okkupasjon

Etter Arbeiderpartiet hadde iverksatt krisetiltakene gikk det oppover med økonomien. Flere kom i arbeid og det ble rom for viktige sosialpolitiske vedtak. Men ute i verden ble mørke krigsskyer etter hvert synlige i horisonten, og AP måtte justere sin forsvarspolitikk. Men oppbygningen av forsvaret var ikke nok til å stoppe de tyske angripene 9. april, og etter to måneders krig måtte regjerningen flykte til en eksiltilværelse i London mens folket heime var underlagt tysk okkupasjon.

Les mer: Fra oppgangstider til krig og okkupasjonNorge under okkupasjonen:

5 års okkupasjon

Andre verdenskrig representerte et dramatisk brudd med den demokratiske tradisjon i Norge. Tyskerne prøvde å gi inntrykk av at de kom for å befri oss fra en forestående britisk okkupasjon, men ettersom nordmennene med ulike former for aktiv og passiv motstand viste at de nektet å godta deres erobring og det nazistiske systemet, ble tvang, overgrep, terror og redsel en del av hverdagen for folk flest.

Les mer: 5 års okkupasjon


Norge 1945-1955:

Frigjøring, gjenreising og Natomedlemskap

Krigen var over, freden og gleden brøt løs. Et utslitt folk feiret friheten i et nedslitt og utarmet fedreland, men med håp og forventninger om å skape ei god og trygg fremtid for seg og sine. Den nye hverdagen betydde gjenreising, først og fremst av det politiske systemet, og så gjenoppbygging og fornying av alt som var ødelagt og nedslitt gjennom 5 års krig og okkupasjon.

Les mer: Frigjøring, gjenreising og NatomedlemskapNorge 1955-1965:

Vekst, velstand og stabilitet

Levestandarden økte for alle, arbeidsledigheten var borte, og det var vekst i alle næringer. Hele tiårsperioden var preget av stabilitet i politikken, i økonomien og i samfunnet. Organisasjonene i arbeidslivet samarbeidet med staten, noe som skapte muligheter for forutsigbarhet og planlegging på alle områder i samfunnet.

Les mer: Vekst, velstand og stabilitetNorge 1965-1975:

Overflodssamfunnet i opprør og splittelse

Den økonomiske veksten fortsatte under borgerlig ledelse. Overflodssamfunnet fremmet forbruksvekst, og velferdsstaten fremstod som et sikkerhetsnett for den enkelte, for familien og for lokalsamfunnet, men spørsmålet om Norges tilknytning til Europa skapte kamp og splittelse i befolkningen.

Les mer: Overflodssamfunnet i opprør og splittelseNorge 1975-1985:

Opposisjon mot vekstpolitikken, økonomisk omstilling og høyrevind


Etter EF-striden var store velgergrupper på troløs vandring mellom partiene. Samtidig påvirket tunge folkebevegelser, særlig innen miljøvern og kvinnesak, opinionen, partiene og statsorganene. Politikerne måtte ta hensyn til kravene om mer medbestemmelse, større grad av likestilling, bedre miljøvern, romsligere rammer for fiskere og bønder. Stagnasjon i den internasjonale økonomien skjerpet kravene til omstilling i næringslivet, men den nye oljeøkonomien bidro til å gjøre omstillingsprosessen enklere.

Les mer: Opposisjon mot vekstpolitikken, økonomisk omstilling og høyrevindNorge 1985-1995:

Jappetid, bankkrise og ny EU-avstemning

Frigivelsen av kredittene først på 1980-tallet førte til enorm utlånsvekst og en flom av penger ut i samfunnet. Forbruk, investeringer, aksjekurser og priser steg mer enn hva var sunt for økonomien. Mange unge brukte lett tjente, og ofte lånte penger, på spekulative investeringer og et overdådig, svært motebevisst forbruk. De ble kalt ”japper” og ble en slags merkelapp for dette tiåret. Rundt 1990 brast boblen i en formidabel gjelds- og bankkrise med rekordhøy arbeidsledighet, og først fra 1993 begynte en ny oppgangstid for Norge. Da var forholdet til Europa igjen blitt et brennaktuelt politisk tema, først med EØS-avtale, så med ny kamp om fullt medlemskap.

Les mer: Jappetid, bankkrise og ny EU-avstemningNorge 1995-2005:

Omstillingssamfunnet

Forskjellige betegnelser er blitt brukt for å karakterisere dagens samfunn. Noen har snakket om det post-industrielle samfunn, andre refererer til IT-samfunnet, eller Informasjonssamfunnet. Kritikere snakker om et forvitringssamfunn. Vi velger å legge vekt på omstillingene som det mest karakteristiske. Nå kan en saktens innvende at omstillinger er en del av den generelle samfunnsutvikling, og slik sett er karakteristisk for hele århundret. Men i vår tid berøres vi alle av store og raske endringer i samfunnet rundt oss, som en del av hverdagen, fordi det uopphørlig stilles krav til omstilling i alle etater og sektorer, og prosessene foregår i et fryktelig høyt tempo.


Les mer: Omstillingssamfunnet


LENKER
Siste saker:
Siste saker:

 
MER FRA STORE NORSKE
Store Norske om Store Norske
Radio
Historie 1905-2005
STORE NORSKE KRYSSORD

Kryssord

Er du glad i å løse kryssord? Prøv Store Norske-kryssordet.
SI DIN MENING
Si din mening!
Er de riktige kandidatene plukket ut? Hvem fortjener å vinne? Si din mening om Store Norske her.
10 SISTE STORE NORSKE
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no