TV-aksjonen som fenomen

TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere.

Prinsesse Anne av Storbritannia, Titten Tei og Rolf Kirkvaag

Prinsesse Anne av Storbritannia, Titten Tei og Rolf Kirkvaag

Foto: Laurvik, Henrik / Scanpix

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge.

TV-aksjonen er en nasjonal dugnad hvor alle deltar: Kongehuset, Stortinget, regjeringen, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv, skoler, menigheter og en rekke lag og foreninger.

Ingen andre innsamlingsaksjoner i Norge er like kjent og har samme tillit i befolkningen.

Les mer: Alt om TV-aksjonen i NRK

Eierskapet

NRK eier TV-aksjonen, og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene. NRKs Innsamlingsråd følger opp TV-aksjonene i ettertid, og mottar rapporter og regnskap for bruken av det innsamlede beløpet.

Når det er bestemt hvilken organisasjon som får TV-aksjonen, overtar organisasjonen langt på vei ansvaret for og eierskapet til aksjonen.

Organisering av aksjonen

Organisasjonen som tildeles TV-aksjonen, utpeker et sekretariat som leder aksjonen nasjonalt. I hvert enkelt fylke er det etablert fylkesaksjonskomiteer, og en fylkesaksjonsleder koordinerer arbeidet mellom det enkelte fylke og sekretariatet. Det etableres kommunekomiteer i hver kommune, cirka 450 stykker.

Hver kommune deles inn i mindre områder. I kommunene og nærmiljøene jobber et stort, frivillig apparat med TV-aksjonen. De rekrutterer bøssebærere og organiserer avviklingen av bøsseinsamlingen.

På selve aksjonsdagen besøker cirka 100.000 bøssebærere hver enkelt av de 1.8 millioner husstandene i Norge.

Holdningskampanje

TV-aksjonen arrangeres alltid på en søndag i oktober.

NRK setter av nesten all sin sendetid denne dagen til å:

  • informere om den organisasjonen som har årets aksjon
  • fortelle om hvilke prosjekter de innsamlede midlene skal gå til
  • vise frem ulike aktiviteter rundt om i landet
  • følge resultatene utover kvelden.

Også i forkant har NRK flere programmer om TV-aksjonen.

Ulike måter å gi på

TV-aksjonen får også bred dekning i nasjonal og regional presse. Den omfattende pressedekningen, utstrakt samarbeid med skolene og det store lokale engasjementet gjør aksjonen også til en av Norges største informasjons- og holdningskampanjer.

I tillegg til bøsseinnsamlingen kommer det inn bidrag og gaver fra myndigheter, sponsorer, næringsliv, organisasjoner, menigheter, skoler og barnehager.

Givere kan gi sitt bidrag via innsamlingstelefon, Internett og bank.