Strømsgodset trår til for barna

Fotballaget Strømsgodset utfordrer Eliteserien og resten av idrettsnorge til innsats under TV-aksjonen Blå Kors. Selv deltar de i enda større grad enn i fjor.

Lagbilde Strømsgodset I.F.
Foto: SIF

Elitserielaget Strømsgodset deltok i skoleprogrammet under fjorårets TV-aksjon. Det er samlet inn cirka 238 millioner kroner til UNICEF Norge, som gjennomførte aksjonen i 2007 i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. Fjorårets innsats ga mersmak og i år vil Strømsgodset utvide samarbeidet med TV-aksjonen.

Vi opplevde det som svært positivt å være med på TV-aksjonens arbeid inn mot skolene i fjor. Derfor ønsker Strømsgodset også i år å være med på den nasjonale dugnaden.

Thomas Andre Ødegaard

Større åpenhet
- Altfor mange barn lever i skyggen av rusmisbruk. Vi ønsker å bidra til større åpenhet omkring konsekvensene det får for barn og unge, sier assistenttrener Thomas Andre Ødegaard i Strømsgodset, som var ambassadør for Buskerud ved fjorårets aksjon.

Fotballaget stiller sine spillere til disposisjon for årets skoleprogram ”Større åpenhet-mindre skam”.

- Spillerne stiller seg til disposisjon i forbindelse med det viktige holdningsskapende arbeidet TV-aksjonen Blå Kors mobiliserer gjennom skolene.

Idretten er opptatt av å bidra til at barn som opplever rusmisbruk blir hørt, får hjelp og finner sunne veier å gå. Vi vil bidra til at barn skal få være barn.

Thomas Andre Ødegaard

En oppfordring
- Strømsgodset oppfordrer alle idrettslag til å bidra i denne nasjonale dugnaden. Barn liker å hjelpe, barn ønsker å være bøssebærere, det vet vi fra skolebesøkene våre i fjor. Det vil kjennes godt for de barna som er berørt, at mange barn og foreldre, eller besteforeldre, går som bøssebærere 19. oktober, sier Ødegaard.