NRK Meny
Normal

Større åpenhet - mindre skam

TV-aksjonen har utarbeidet et eget undervisningsopplegg for landets grunnskoler.

Maria H. Storeng og Stian B. Simonsen

Alle skoler som er med på skoleprogrammet, er med i trekningen om å få besøk av Maria Haukaas Storeng og Stian Barsnes Simonsen.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Skoleprogrammet består av bl.a. filmer, oppgaver og konkurranser og kan lastes ned fra aksjonens nettsider: www.tvaksjonen.no

Skoleprogrammet ”Større åpenhet – mindre skam har som mål å hjelpe barn og unge som lider under voksnes rusmisbruk. Mange barn som vokser opp i familier med rusmisbruk, får ofte ikke tilstrekkelig omsorg og må i mange tilfeller ta på seg de voksnes oppgaver og ansvar. TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at disse barna får en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet.

Psykologspesialist Frid Hansen, som er fagambassadør for TV-aksjonen Blå Kors, sier at vi gjennom årets TV-aksjon har en stor mulighet til å skape åpenhet rundt konsekvensene voksnes rusmisbruk får for barn.

- Det betyr at vi kan redde mange små mennesker som i dag er opplært til å tie for enhver pris, sier Frid Hansen.

Voksen dame med lyst, kort hår, briller og rød dressjakke

Psykologspesialist Frid Hansen

Foto: NRK

Trygge rammer

Undervisningsmateriellet knyttes opp mot barnekonvensjonen, og ser rus i et nasjonalt så vel som et internasjonalt perspektiv.

Det at skolen tar tak i temaet, gjør at barna får snakke om et vanskelig emne i trygge rammer. TV-aksjonen Blå Kors, med støtte fra fagmiljøene, mener det er viktig at alle barn på et tidlig tidspunkt får høre følgende:

  • Det er aldri barns skyld at voksne har det vondt.
  • De er ikke alene om å ha det sånn.
  • Den eneste måten barn kan hjelpe voksne på er å be andre voksne om hjelp.
  • Barn kan ikke få voksne til å slutte å drikke.
  • Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre.
  • Hvor kan barn få hjelp?
  • Alle barn har rett til å ha det bra

Årets TV-aksjonsskole

Alle skoler som støtter opp om TV-aksjonens skoleprogram ”Større åpenhet – mindre skam”, er med i trekningen om å få TV- aksjonens ambassadører Stian Barsnes Simonsen og Maria Haukaas Storeng på besøk til skolen med et eget TV-aksjonsshow. Årets TV-aksjonsskole vil bli trukket ut på aksjonsdagen 19.oktober og offentliggjort på www.tvaksjonen.no

- Jeg er stolt over å få være ambassadør for TV-aksjonen Blå Kors, og gleder meg til å besøke en av de mange skoler som gjør en stor innsats for TV-aksjonen, sier Maria Haukaas Storeng.

I og utenfor Norge

Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge. Prosjektene som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som ellers ikke ville blitt realisert.

TV-aksjonen Blå Kors går av stabelen 19. oktober og vil bli et felles stort løft for å gi flere barn mulighet til bare å være barn.

Les hvordan din skole kan bli TV-aksjonsskole