Hopp til innhold

Slik skal Unicef sikre at pengene kommer frem

Søndag fikk Unicef 218,5 millioner kroner fra årets TV-aksjon. Dette skal de gjøre for at pengene kommer frem.

Barn i Sør-Sudan

Barn i leieren i Wau i Sør-Sudan skal få penger til skole fra Unicef.

Foto: Ida Scheie / NRK

For første gang tar NRK alle utgiftene knyttet til sendingene under årets TV-aksjon.

I år går pengene til Unicef og skolegang til barn som lever i krig og konflikt.

Hvordan skal dere sikre at pengene fra årets TV-aksjon kommer frem?

– Unicef har lang erfaring fra arbeid i krig og konflikt. Fordi vi arbeider i stort sett alle land hele tiden har vi et godt nettverk og gode samarbeidspartnere som vi jobber sammen med for å få ut hjelpen, sier generalsekretær Camilla Viken.

– Et strengt system

Hun mener det at de er nøytrale, gjør at de kan gå i dialog med alle parter i konflikten og forhandle tilgang.

Camilla Viken

Camilla Viken, generalsekretær i Unicef, forklarer hva de skal gjøre for at pengene skal nå frem til de som trenger dem.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Alle landene som får penger må hvert år rapportere hvordan de bruker pengene og resultatet av aktivitetene. Dette rapporteres til Unicef Norge som rapporterer videre til NRKs innsamlingsråd. Programmene blir også fulgt opp gjennom jevnlige stikkprøver.

Unicef Norge skal også reise til landene for å følge opp prosjektene.

– Unicef har også selv et strengt system for rapportering av hvordan penger blir brukt, som bidrar til å sikre at pengene blir brukt i henhold til det som er avtalt, sier hun.

– Hvordan skal dere løse utfordringene med å nå frem med hjelp, spesielt til land der andre trekker seg ut (Sør-Sudan for eksempel)

– Ett av Unicefs store fortrinn er at vi er til stede i stort sett alle land hele tiden. Både før det blir krig, mens det er krig og etter at det har blitt fred. Vi har derfor etablerte samarbeidspartnere og nettverk som vi bruker for å få hjelpen frem.

Hest og bena

Viken sier de jobber flere steder hvor det er dårlig infrastruktur.

– Da må vi til enhver tid bruke det transportmidlet som egner seg mest. Det kan være bil, båt og fly. Men hester eller å ta bena fatt er vi også godt kjent med.

Hvor stor del av beløpet vil bli brukt på administrasjon? Hvor mye går rett til barna?

– TV-aksjonen er en kostnadseffektiv innsamlingsaksjon takket være et stort frivillig apparat som bidrar med å organisere innsamlingen lokalt. De senere årene har aksjonen kostet mellom 12 til 16 prosent av innsamlede midler. Til sammenlikning forplikter de mest seriøse organisasjonene i Norge seg, gjennom bransjeorganisasjonen Innsamlingskontrollen, til at innsamlingsprosjektet ikke skal koste mer enn 35 prosent av hva som blir samlet inn.

Av de midlene som overføres til Unicef har de forpliktet seg til ikke å overstige fem prosent administrasjonskostnader.