Slik kan du forebygge demens

Hold deg fysisk aktiv, vær sosial, spis mye fisk, frukt og grønnsaker og stump røyken. Det er noen av rådene fra forskerne som skal virke forebyggende mot demens.

Eldre par løper i løvet

Forskere har funnet ut at det kan ha en beskyttende faktor mot demens å holde seg både fysisk og sosialt aktiv.

Foto: Colourbox.com

Nærmere 70.000 nordmenn har demens, det er et tall som man mener vil øke dramatisk i løpet av de neste tiårene fordi vi lever lenger.

Tross mange studier, har man ikke funnet en fasit for hvordan man kan sikre seg mot demens, men forskerne har likevel funnet klare sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og utviklingen av demenssykdommer.

Dette er risikofaktorene

De fleste som får symptomer på demens er gamle, men sykdomsforandringene i hjernen kan i mange tilfelle komme mange år før pasientene får symptomer, forteller overlege ved Avdeling for geriatri ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Ingvild Saltvedt.

– Risikofaktorer for demens er de samme som en ser for hjerte-karsykdom som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, overvekt og diabetes.

Og for å unngå dette er det sterke anbefalinger fra forskerne.

– Av beskyttende faktorer har en sett at høy utdanning, fysisk aktivitet, aktiv livsstil, sunt kosthold rikt på fisk, frukt og grønnsaker, men også kaffe kan ha betydning. Medisinsk behandling med blodtrykksmedisiner og kolesterolsenkende midler ser også ut til å ha relevans, sier Saltvedt.

Hun forteller at man også har sett at de som har hatt depresjon, hjerneslag, hodetraumer eller har misbrukt alkohol, har økt risiko for å få demens.

Halvparten relateres til risikofaktorer

Ingvild Saltvedt

Ingvild Saltvedt er overlege ved geriatrisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun forteller at det er mye man ikke vet om utviklingen av demens.

Foto: Privat

Forskere har konkludert med at opptil halvparten av demenstilfellene hos eldre kan relateres til risikofaktorene over.

De mener at det er svært mye å hente på å kunne utsette symptomdebut, anslagsvis ville en utsettelse på 5 år kunne bety en reduksjon i forekomst på 40-50%.

Men for å få til dette må man komme tidlig til, altså starte forebygging mange år før man forventer at en demens skal kunne komme.

– Mye man ikke vet

Uansett hvor flink man er til å følge råd, kan man aldri være sikker på å unngå å bli syk, understreker Saltvedt.

– Det skyldes nok ukjente faktorer som betyr noe for sykdomsutviklingen, muligens genetiske faktorer. Men her er det mye man ikke vet.

– Resultatene svarer ikke til forventningene

Overlege Saltvedt forteller at det er gjort noen klinisk kontrollerte studier der man har forsket på hvorvidt behandling av en eller flere av risikofaktorene kan redusere forekomsten av demens.

– En har funnet noe effekt av god blodtrykksbehandling, vedvarende økt fysisk aktivitet, mentalt stimulerende aktiviteter og middelhavsdiett.

Men resultatene er alt i alt sprikende og svarer ikke helt til forventningene, sier Saltvedt.

– En tror dette skyldes at de fleste studiene har fokusert på en enkelt faktor, mens hvert enkelt individ ofte har flere ulike risikofaktorer som kan gi demens. For å kunne få mer kunnskap om hvilke tiltak som kan forebygge demens trengs store studier der risikoindivider inkluderes og følges over mange år.

Tre europeiske studier pågår

Det pågår nå tre store europeiske studier i Finland, Frankrike og Nederland der en identifiserer risikopersoner og setter inn en bred tilnærming for å endre risikoprofilen. Disse samarbeider gjennom European Dementia Prevention Initiative.

– Resultatene av studiene blir spennende, men ligger fortsatt noe fram i tid, sier Saltvedt.

Inntil en får svar på disse er oppfordringen fra overlegen klar:

– Da anbefales et aktivt liv med nok fysisk aktivitet, mental stimuli som for eksempel sosiale aktiviteter, sunt kosthold med mye fisk, frukt og grønnsaker og en bør passe på vekten. Røyken bør stumpes og alkoholkonsumet ikke være for høyt.

I tillegg sier Saltvedt at man bør gå til regelmessig helsesjekk for å få diagnostisert og behandlet høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes.

– Tiltakene bør starte så tidlig som mulig, men det er aldri for sent, sier Saltvedt.

Les flere saker med tips og råd under: