NRK Meny
Normal

Prosjekter i utlandet

Halvparten av midlene som samles inn under TV-aksjonen, går til barn utenfor Norges grenser som lider under andres eller eget rusmisbruk.

Barn i Melghat-området i India
Foto: Marit Wiig

Rusavhengighet ødelegger livet for millioner av mennesker verden over, og forverrer eksisterende problemer, nød og lidelse.

Det har likevel tradisjonelt vært lite fokus på rusproblematikk i bistandsarbeid. Rusavhengighet er en fellesnevner i forhold til mange verdensomspennende sosiale problemer som fattigdom, vold, barnedødelighet, hiv/aids og menneskehandel.

Les også om prosjekter i Norge her


Nedenfor kan du lese om noen av prosjektene utenlands som skal motta støtte fra årets TV-aksjon:

Ukraina

Industribyen Mariupol ligger sørøst i Ukraina og har omtrent 600.000 innbyggere. Mariupol har tre store stålverk som spyr ut stinkende røyk og forurensning døgnet rundt. Folk er svært fattige og byen er sterkt preget av forfall. Hiv/aids sprer seg stadig raskere og rusavhengighet er et enormt problem.

Se bildene fra Mariupol som gjorde inntrykk på TV-aksjonens fotograf, Lars Erik Larsen:

Blå Kors støtter en rekke prosjekter i Mariupol. De driver barnehjem for barn som hovedsakelig er forlatt av rusmisbrukende foreldre, og besøker ungdommer i fengsel. Blå Kors sørger for mat, klær og omsorg for barn som lever i kloakken og jobber for å få plass til barna på barnehjem eller rehabilitetssenter.

Blå Kors Ukraina skal bruke midlene fra TV-aksjonen til både å styrke eksisterende prosjekter og til å starte opp nye prosjekter rettet mot barn og familier med rusavhengighet.

 • øke beredskapen overfor unge rusavhengige og foreldreløse barn.
 • opprette nytt senter for rusavhengige med behandlingsgrupper og utdeling av mat og klær.
 • styrke tiltak rettet mot familiene til rusavhengige.

Gutt i Lesotho

Gutt i Lesotho

Foto: Heidi Westborg Steel

Lesotho og det sørlige Afrika

Lesotho og det sørlige Afrika har høy arbeidsledighet og mye fattigdom. Parallelt med kampen mot fattigdommen har det sørlige Afrika svært stor forekomst av hiv/aids, noe som fører til at mange barn blir foreldreløse.

Mange barn ruser seg og lever med konsekvensene av andres rusavhengighet. De blir slått av omsorgspersoner, og familien har ikke penger til mat eller skole.

TV-aksjonen Blå Kors skal bidra til at flere kan få den hjelpen de har behov for ved å sette i gang:

 • utvikling av behandlingssenteret som tilbyr familiebehandling for rusavhengige
 • flere familieklubber for tidligere rusmisbrukere
 • prosjekter som muliggjør en alternativ levevei
 • prosjekter for gatebarn i Lesotho

Brasil

Barn i slummen i Brasil

Barn i slummen i Brasil

Foto: Eraldo Peres / AP

Brasil er et land med store forskjeller og ekstrem fattigdom. Mange gatebarn som lever i slummen i Brasil, er rusavhengige helt fra sjuårs-alderen.

Her er historien til en 11 år gammel gutt på Blå Kors-senteret i Brasil

Dagsrevyinnslag fra Blå Kors i Brasil

Midler fra TV-aksjonen skal gå til å utvide behandlingstilbudet blant fattige slik at flere kan få hjelp. Blant annet:

 • senter med mat, rådgivning, klær, terapi og medisinsk hjelp
 • varmestuer og rehabiliteringssentre for unge rusavhengige.
 • familietiltak for å hjelpe unge rusavhengige tilbake til samfunnet.
 • støtte til tidligere misbrukere og familier som kommer ut fra behandling
 • kveldsåpne sentre for gatebarn

Barn i landsby utenfor Mumbai

Barn i landsby utenfor Mumbai

Foto: Marit Wiig

India

India opplever et økende rusmisbruk i befolkningen. Stadig flere flytter fra landsbygda og inn til de store byene, hvor store slumområder vokser fram.

Familier blir tvunget til å sende barna sine til søppelfyllingene for å samle inn søppel som kan selges.

I fattige områder hender at barn blir dopet med opium for at de skal holde seg rolige mens foreldrene er på arbeid. Dette er en av årsakene til at India har høy barnedødelighet.

Midlene fra TV-aksjonen skal sørge for at Blå Kors India kan hjelpe flere barn og unge med:

 • kveldsskole og hjelp til skolearbeidet
 • oppsøkende virksomhet blant familier med rusproblemer
 • barnehjem
 • mat til barn av rusavhengige
 • helseprosjekt rettet mot mor og barn, hvor problemet er barn som dopes ned når mor er på jobb

Les også om prosjekter i Norge her