NRK Meny
Normal

Oppgave nr 5-7

Oppgave nr 5-7 er relatert til FNs barnekonvensjon. Relevant kompetansemål er føyd til etter de respektive oppgaver.

5. FNs barnekonvensjon – om barns rettigheter og beskyttelse

Hensikt: Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter. Kunne finne eksempler i aviser og på Internett på barn som ikke får ivaretatt sine rettigheter. Finn aktuelle tekster – les og lag spørsmål. Se også TV-aksjonens nettsider.

Teksten nedenfor oppsummerer noe av det elevene vil finne på TV-aksjonens nettsider om dette. Temaet er også relevant i forbindelse med FN-dagen få dager etter TV-aksjonen. (Teksten kan f. eks. deles ut til elevene som en start på arbeidet med barnekonvensjonen.)

"I år skal pengene gå tilbarn som trenger hjelp, både i og utenfor Norge. Alle barn har rett til en voksen som passer på dem, uansett hvor de bor. Mange barn trenger hjelp fordi de ikke har en voksen som kan passe på dem. Noen foreldre drikker for mye alkohol, slik at de ofte blir fulle og ikke klarer å ta vare på barna sine. Det er vondt både for foreldrene og for barna. Det er aldri barna sin skyld at voksne har det vondt. Mange barn prøver å hjelpe foreldrene sine. Den beste måten barn kan hjelpe voksne på, er å be om hjelp fra en annen voksen. Det er ikke det samme som å sladre. Hvis du kjenner noen som trenger hjelp, kan du snakke med læreren din, helsesøster eller en annen person du føler deg trygg på. Du kan også gå inn på elevenes nettsider og se hvilke andre steder barn kan få hjelp."

”Rusproblemer ødelegger livet til millioner av mennesker verden over. Rusproblemer forårsaker og forverrer problemer, lidelse og nød. Rusavhengighet er fellesnevner i forhold til mange verdensomspennende sosiale problemer som fattigdom, vold, barnedødelighet og sykdomsspredning. Det har likevel vært lite fokus på rusproblematikk i bistandsarbeid. Et eksempel: I fjor samlet TV-aksjonen inn penger til barn som hadde hiv/aids. Der hvor rus øker, ser man også at sykdommer som hiv/aids øker. Derfor er det viktig å lære om hva rusproblemer gjør med mennesker. Det finnes mange eksempler på at barn over hele verden får det vondt pga. voksnes rusavhengighet. Derfor skal TV-aksjonen samle inn penger til barn også i andre land hvor barn har det vanskelig fordi foreldrene ruser seg. TV-aksjonen Blå Kors skal samle inn penger til barn og ungdom blant annet i Lesotho, Brasil, India og Ukraina. I India og Brasil er det mange fattige og hjemløse barn som ruser seg for å overleve. I India er det for eksempel mange barn som lever på søppelfyllingene og sniffer lim og bruker andre helsefarlige stoffer for å døyve sultfølelsen og for å klare hverdagen. I Norge er det ikke lov å ha reklame for øl og vin. I andre land er det lov. I mange land med stor fattigdom er det mye reklame for øl og vin. Mange blir fattigere av å drikke. Sykdom sprer seg lettere der hvor det blir for mye rus. TV-aksjonen Blå Kors vil hjelpe sånn at barn kan være barn uansett hvor de bor.”

Aktivitet 1

Lag spørsmål og finn svarene:

Eksempler på spørsmål kan være:

 • Trenger vi barnekonvensjonen i Norge?
 • Finn på kartet de landene TV-aksjonen skal samle inn penger til.
 • Hva er bistandsarbeid?
 • Hva er likt mellom barn i Norge og barn i India når det gjelder rus?
 • Hva er forskjellen?
 • Kan vi reklamere for alkohol i Norge?
 • Reklamerer de for alkohol i India?

Lag en reklame til FN-dagen som hjelper barn som har det sånn som på filmen.

 • Tekst
 • Ord og bilde
 • Tegneserie eller film

Aktivitet 2:

Lag plakat med punktene nedenfor og heng den opp i klasserommet. Samle nyttig informasjon om hvor man kan få hjelp og heng opp ved siden av.

Dette skal barn vite om sin rolle i forhold til voksne som drikker for mye alkohol:

 • Det er aldri barns skyld at voksne har det vondt.
 • De er ikke alene om å ha det sånn.
 • Den eneste måten barn kan hjelpe voksne på er å be andre voksne om hjelp.
 • Barn kan ikke få voksne til å slutte å drikke for mye alkohol.
 • Å be om hjelp er ikke det samme som å sladre.
 • Hvor barn kan få hjelp!
 • Alle barn har rett til å ha det bra.

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, Filosofi og etikk

 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Norsk, skriftlige tekster

 • skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst
 • oreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett

Etter 7. årstrinn

KRL, filosofi og etikk

 • forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem

Norsk, skriftlige tekster

 • bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving
 • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte

Samfunnsfag, samfunnskunnskap

 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel
 • gi eksempler på hvordan Norge er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjoner, også internasjonalt urfolkssamarbeid

Samfunnsfag, geografi

 • sammenlikne og påvise likheter og forskjeller mellom land i Europa og land i andre verdensdeler

6. Barn er barn – overalt i verden

Hensikt: På den ene siden å øke forståelsen for at barn i andre land har mange av de samme følelsene som barn i Norge. Styrke empati overfor andre barn.

Til læreren: Historien om T, er i historien om Thabulang, som kommer fra Lesotho. Til denne oppgaven kan man også vise bilder av barn fra ulike deler av verden og stille de samme spørsmålene.

Aktivitet: Les historien om T og svar på spørsmålene nedenfor (enten muntlig eller skriftlig)

Historien om T, 15 år:

”Det som er trist med for mye drikking er at foreldre forsømmer barna sine. De glemmer å gi oss kjærlighet og beskyttelse. De glemmer å leke med oss. De glemmer at de er foreldre og har barn. Det er ekstra vondt når det er jul. Jeg kjenner knapt faren min. Når han kommer hjem fra jobb, legger han bare fra seg jakken sin og går ut igjen. Han går til baren for å drikke og kommer hjem igjen sent på kvelden. Jeg blir lei meg når foreldrene mine blir tilkalt til foreldremøter på skolen og pappa ikke kan komme fordi han drikker. Læreren min spurte meg til og med: ”T…….., har du ingen pappa?” Jeg ble lei meg.”

Spørsmål

 1. Hvor i verden bor T?
 2. Hva tenker hun/evt barna på bildet? – er hun/de glad eller lei seg?
 3. Hva tror du gjør henne/dem sint?
 4. Hva tror du hun/de synes er morsomt på skolen?
 5. Hva tror du hun/de blir redd(e) av?

Oppfølgingsaktivitet

Hensikt: Belyse forskjeller mellom barn ulike steder i verden. En historie til engelsk- timen.

Aktivitet: Les historien og diskuter i forhold til barnekonvensjonen.

Hstorien om Thabo:

Gjetergutter i Lesotho er ofte smågutter – helt fra 8 år. I dag er det ofte de foreldreløse barna som får denne oppgaven. Det betyr at de ikke får gå på skole. Noen er kun ute i en kort periode, andre over lenger tid. I denne verden råder en annen orden enn i verden ellers. Her er noen utdrag fra en bok der en liten gutt, ”Thabos” historie blir gjenfortalt nesten ordrett. I dette utdraget starter han med å fortelle om at de ble tatovert og deretter går han over til å fortelle om at de ruser seg på marihuana (”dagga”):

“In the evenings in the motebo (where the shepherds stay in the mountains), we sit close to the fire, and we make these drawings on the skin, or we sing, or we speak and we tell stories. And sometimes some of us smoke dagga (cannabis). In Sesotho, we call it matekoane. The shepherds smoke a lot of it. It is free, you find it easily in the mountains. Some people try to grow it in the villages, but if you grow it in the village you will be in trouble with the police. But when I was a shepherd I never heard about the police, and I never saw them coming to the motebo. Many shepherds don’t even know that it is forbidden to smoke dagga, If they knew, they would still smoke, because they need it. The life of a shepherd is really difficult and the dagga helps. It helps you to forget the cold. But this can be dangerous. Sometimes, those who smoke remove their clothes and they stay naked outside. After that, they can be ill. But still the shepherds like dagga, because they say it makes them think, it makes them dream."

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, Filosofi og etikk

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

Norsk, skriftlige tekster

 • skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst

Norsk, muntlige tekster

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer

Norsk, språk og kultur

 • uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer

Etter 7. årstrinn

Norsk, skriftlige tekster

 • bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving

Engelsk

 • lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt

Samfunnsfag, geografi

 • sammenlikne og påvise likheter og forskjeller mellom land i Europa og land i andre verdensdeler

Samfunnsfag, samfunnskunnskap

 • drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel
 • gi døme på hvordan Norge er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjoner, også internasjonalt urfolkssamarbeid

7. Beskyttelse og forsvar – roller vi tar

Hensikt: Snakk om hva som menes med beskyttelse og forsvar. Noen ganger kan vi forsvare/beskytte oss selv. Vi kan trekke oss unna, søke hjelp hos andre, være bestemte, ikke finne oss i noe, si ifra osv. Vi kan også beskytte oss på andre måter som ikke er så synlige.

 • Å bygge murer for å holde andre ute. Hva er en mur?
 • Å skjule følelser for oss selv og andre
 • Å føle noe, og vise noe annet
 • Når det vi føler inni oss – og det vi viser, ikke stemmer overens.

Snakk om at alle mennesker bruker forsvarsmasker av og til. Det gjør vi for å beskytte oss selv. Da tar vi på oss ulike roller. Hvorfor bruker vi de forskjellige maskene? Hvilke masker bruker vi? Her er eksempler på noen masker vi bruker når vi kan ha det vanskelig;

 • Å spøke/vitse
 • Å snakke hele tiden
 • Å være stille
 • Å spille klovn
 • Å smile
 • Å bruke rusmidler
 • Å dagdrømme
 • Å skryte/kjekke seg
 • Å mobbe eller plage andre
 • Å skylde på andre

(Kilde: Regnbueprogrammet)

Relevante kompetansemål

Etter 4. årstrinn

KRL, filosofi og etikk

 • uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker
 • samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis

Norsk, muntlige tekster

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre

Etter 7. årstrinn

Norsk, muntlige tekster

 • opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner
 • drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker

Samfunnsfag, samfunnskunnskap

 • beskrive roller i sin egen hverdag og undersøke hvilke forventninger som knytter seg til disse rollene

Andre typer oppgaver

Vil du se andre typer oppgaver, gå tilbake til oppgaveoversikten ved å klikke her: Oppgaveoversikt