Millioner til et bedre Mellom-Amerika

Honduras, El Salvador og Guatemala har verdens høyeste drapsstatistikker uten å være i krig. Nå vil Røde Kors intensivere arbeidet med voldsforebygging og helse i regionen.

tv-askjonen

Honduras, El Salvador og Guatemala har verdens høyeste drapsstatistikker uten å være i krig. Volden preger landene, men penger fra TV-aksjonen kan være med å bedre situasjonen.

I verdenssammenheng ligger de tre landene på topp over voldsbruk. I 2014 var byen San Pedro Sula i Honduras verdens farligste, med 171 drap per 100 000 innbyggere. Årsakene til volden i Honduras, El Salvador og Guatemala er sammensatte, men fattigdom, diskriminering, straffefrihet og korrupsjon bidrar til å forverre situasjonen.

Til tross for at landene deler dyster statistikk, mener Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø ved UiO, at selve voldssituasjonen i landene er ulik.

– Vi ser mer politisk motivert vold i Honduras og Guatemala enn i El Salvador, sier hun.

Likevel mener hun det er mulig å peke på noen fellestrekk.

– Historisk sett har de tre landene hatt eliter som har brukt betydelig vold for å kontrollere lokalbefolkningen, forklarer professoren.

Stadig mer brutale gjenger

Ekstrem vold gjør at familier blir revet fra hverandre i regionen, samtidig som omsorgspersoner blir drept. Mange barn vokser derfor opp i utrygge omgivelser og resultatet er ofte at unge blir med i gjenger og involveres i narkotikatrafikken.

Bull mener beskyttelsen de søker i gjengene har en brutal bakside.

Benedicte Bull, ved Senter for miljø og utvikling, UiO

Benedicte Bull er professor ved Senter for miljø og utvikling hos universitetet i Oslo. Hun mener gjengene i Mellom-Amerika blir stadig mer brutale, selv om drapsraten har gått noe ned de siste årene.

Foto: UiO

– Unge søker beskyttelse hos gjengene, men med én gang de tilhører en gjeng blir de både utøvere og ofre for omfattende vold, sier Bull.

17 millioner kroner fra Norge skal hjelpe

Bull mener oppgjør mellom gjengene skaper krigslignende tilstander i de tre landene. Denne volden skaper igjen ringvirkninger for sivilbefolkningen, som lever i frykt i de gjengkontrollerte områdene.

– Gjengene kontrollerer mange områder fullstendig og bevegelsesfriheten til vanlige folk er begrenset til det gjengene tillater, sier professoren.

Mer penger til tiltak i El Salvador

Hver dag drepes det omtrent 15 mennesker i El Salvador. Givergleden i TV-aksjonen vil trolig gjøre at Røde Kors kan bruke 17 millioner kroner på helse- og voldforebyggende tiltak i Mellom-Amerika.

Foto: Thea Rabe / Røde Kors

Røde Kors har arbeidet i regionen i en årrekke og de siste årene har deres arbeid vært mest knyttet til forebygging og reduksjon av humanitære lidelser som følge av volden.

– Forebyggende arbeid blant barn og unge er også svært viktig. Det å kunne gi dem en trygg tilhørighet og muligheter i livet er kanskje den viktigste måten å demme opp for videre gjeninnflytelse, sier Bull.