NRK Meny
Normal

Lek og idrett gjør livet lettere for barn i Uganda

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Idretten var derfor en naturlig samarbeidspartner for UNICEF da de i 2007 fikk TV-aksjonen.

Målet med aksjonen var å gjøre verden tryggere og bedre for barn som lever i samfunn sterkt berørt av hiv og aids.

I TV-aksjonen "Sammen for barn" var idretten representert ved Right To Play og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Positive ringvirkninger

Tanken bak idrettens engasjement var at gjennom godt tilrettelagt idrett og lek kan barn og unge oppleve felleskap, trygghet og glede. Gode idrettsopplevelser kan bidra til bedre selvfølelse og selvtillit. Det kan igjen øke barn og unges evne til å ta selvstendige valg og bli aktive samfunnsdeltakere.

10 steder

Right To Play er en utøverdrevet, internasjonal, humanitær organisasjon som bruker lek og idrett som arena for utvikling av barn og unge i verdens mest vanskeligstilte områder.

Midlene Right To Play fikkk fra TV-aksjonen i 2007 brukes til leke- og idrettsprosjekter ti forskjellige steder i Uganda.

Se videoen om hvordan lek og idrett gjør livet lysere i Uganda: Se reportasje fra Uganda

Fotograf: Stein Hage