Få hjelp på Demenslinjen

Hvert år fortviler tusenvis av pårørende fordi en som står dem nær får demens. Mange av dem ringer Demenslinjen.

Nasjonalforeningens Demenslinje

Har du mistanke om at en av dine nærmeste har fått demens? Du er ikke alene. Nesten 3000 ringer Nasjonalforeningens Demenslinje hvert år.

Foto: Gunnar Grønlund / NRK

Kari-Ann Baarlid

Kari-Ann Baarlid.

Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Jeg trenger hjelp til å forstå hvordan jeg på 23 år skal klare takle at min mamma forsvinner litt etter litt.

Jeg er fortvilet, fordi min kjære forsvinner fra meg, og sorgen blir langvarig - kanskje er det 5-10 år før han dør?

Demenslinjens samtaleforum

Disse setningene er hentet fra Demenslinjens taleforum, og de som fortviler og ber om hjelp er ikke alene.

Nesten 3000 personer ringer Demenslinjen hvert år, og mange skriver inn til Nasjonalforeningens samtaleforum for demens. En rekke av dem er både sinte og fortvilet, og felles for dem alle er at de trenger å lære mer om demens.

– Noen har allerede fått diagnosen, andre har en mistanke om at de selv, eller noen som står dem nær har demens, og så ringer de oss, sier Kari Ann Baarlid, som er spesialsykepleier og jobber på Nasjonalforeningens Demeslinje.

Det er fryktelig vondt å være vitne til at hun blir redusert fra en særdeles oppegående samfunnsengasjert intellegent og kunnskapsrik person til å forstå og klare mindre enn en treåring.

Demenslinjens taleforum

Lytter og gir råd

70.000 har demens i Norge. Diagnosen angår også rundt 300.000 pårørende, som i dag er hovedtyngden av dem som ringer. Demenslinjen er betjent av helsepersonell med spesialkompetanse om demens. De kan lytte, informere, og gi råd om hvordan man går frem for å få hjelp om man kjenner noen man tror har demens, eller om man tror man selv har fått det.

Bestefaren vår har nå vært her en uke og vi er i ferd med å knekke fullstendig sammen.

Demenslinjens samtaleforum

– For de fleste er terskelen for å ringe oss veldig høy, men dette håper vi vil endre seg med tiden. Vi har nettopp også åpnet en chatte-tjeneste, og ønsker også å utvide tilbudet, slik at flere kan få svar raskere. Man kan være anonym om dette føles tryggere og dermed gjør det lettere å ta kontakt.

Støtte i hverdag med demens

Den som bestemmer seg for å ringe vil møte et kunnskapsrikt personell som kan gi støtte rundt det å håndtere hverdagen med demens. Du kan ringe om du vil vite mer om sykdommen, rettigheter, hjelpemidler, og dessuten det kommunale hjelpeapparatet. Du kan også ringe om du bare vil snakke med noen for å få råd, trøst og støtte rundt demensproblematikk.

Jeg har så lyst til å prate med deg, gi deg flere brikker. Fortelle deg hvor mye det du har gjort for meg betyr. La deg vite at for meg vil du alltid være bestefaren min, uansett hvor mange brikker som mangler. Men bitene faller bare bort. Jeg skulle så gjerne latt deg forstå at jeg aldri kommer til å la deg gå den siste veien helt alene.

Demenslinjens samtaleforum

– Vi opplever at de fleste som ringer er døtre, men i det siste har vi fått flere telefoner fra både sønner, barnebarn, ektefeller, venninner, kolleger og naboer som er bekymret over noen de tror kan ha demens. Også personer som tror de kan ha fått demens selv, ringer oss.

Demenslinjen har telefonnummer 815 33 032. Det er vanlig takst og ikke dyrere å ringe enn andre samtaler.