Dette går årets TV-aksjon til

Årets TV-aksjon er gitt til CARE - en av verdens største hjelpeorgansasjoner som jobber spesielt mot jenter og kvinner.

Afghanske jenter
Foto: CARE / Jason Sangster

Er du født som jente i et fattig land, er det mindre sjanse for at du går på skole og at du får tilgang til helsetjenester når du trenger det. Du har liten innflytelse over eget liv, og i mange land har du ikke rett til å eie egen jord eller hjem.

Kvinnerettet

TV-aksjonen CARE 2009 går til kvinner og jenter, fordi de rammes hardere av fattigdom, nød og diskriminering, men hjelp til kvinner er å hjelpe flere. Metoden CARE bruker er spare- og lånegrupper. Dette er små, lokale sparebanker, eid og drevet av kvinnene selv.

Vår hjelp er rettet mot kvinner fordi det er den mest effektive måten å drive bistand på. Vi ser at kvinner bruker pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele familien. Kvinnerettet bistand er en investering i en bedre fremtid for kvinnen selv og menneskene rundt henne.

Økt selvtillit

Kvinnene som deltar i spare- og lånegruppene, får organisasjonserfaring og muligheter til å utvikle sine lederegenskaper. Dette gir økt selvtillit og en følelse av at de kan stå på egne ben. Resultatet er økt innflytelse i hjemmet og i samfunnet for øvrig.

I gruppene bruker kvinnene også tid på å snakke om ting i nærmiljøet som opptar dem. For noen fungerer gruppen også som et trygt fellesskap, der de kan få støtte når de opplever vonde ting.

Opplæring

CAREs rolle er å gi opplæring og å følge opp spare- og lånegruppene underveis.

Kunnskap om forvaltning av penger er avgjørende for å lykkes med hjelp til selvhjelp. Kvinnene definerer selv hva de ellers har behov for å lære av CARE. Mange kvinner trenger å lære seg å lese og skrive, andre hvordan de skal drive åkerlappene sine mer effektivt.

CARE bruker også gruppene til å skape økt bevissthet om kvinners rettigheter, slik at kvinnene kan påvirke beslutninger som angår dem og bli aktive samfunnsborgere. Slik skapes en samfunnsendring der kvinner får det bedre.

Når kvinners situasjon bedres, skaper dette et bedre samfunn å leve i for alle.

Hvordan foregår det?

15–35 kvinner og jenter går sammen i grupper og sparer et lite beløp hver uke i sparekassen. Gruppen får opplæring og hjelpes til å lage egne regler og velge styre. Kassen voktes av fire kvinner som gruppen selv velger ut.

Gruppen blir en lokal sparebank som drives og styres av medlemmene selv, og gir kvinnene tilgang til å spare egne penger, låne av hverandre og tegne forsikring.

Pengene bruker kvinnene til det de trenger mest: skolegang for barna, legehjelp og transport til sykehuset til seg selv og familien ved behov, en geit, klær, blikktak på huset, kanskje en ny åkerlapp eller
en symaskin for å skape sin egen arbeidsplass.