Hopp til innhold

Dette går pengene til i år

Søndag 21. oktober er det igjen tid for verdens største dugnad. I år handler det om å hjelpe dem som lever på utsiden av samfunnet i Norge.

Ijobb Drammen
Foto: Klaus Erik Okstad / NRK

Det er mange måter å være utenfor på. Noen mangler en seng å sove i. Noen mangler jobb og sosialt fellesskap. Noen barn mangler penger til fritidsaktiviteter.

Med penger fra årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon prøve å forandre på det.

I år handler TV-aksjonen om oss som bor i Norge. Kirkens Bymisjon vil bruke årets TV-aksjon til å skape møter som kan redde liv.

Det vil ikke bare være komme enkeltpersoner til gode, men skape ringvirkninger i hele samfunnet.

Pengene fra TV-aksjonen skal fordeles på tre hovedområder.

Kom inn for natten – akutte behov

Med midlene fra TV-aksjonen kan jeg få sove innendørs, i en varm seng, når vinteren kommer for fullt.

Akuttovernatting
Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

De som oppholder seg i byene våre skal få dekket sine basisbehov som mat, et sted å sove og toalett. Kirkens Bymisjon vil etablere flere akuttovernattinger der de som trenger det mest får et trygt sted å sove innendørs.

Kom inn i hverdagslivet – deltakelse

Jeg kan komme meg ut og møte andre mennesker uten å møte så mye fordommer.

Møtestedet i Halden
Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

De som av ulike grunner faller utenfor det vanlige arbeidslivet skal få et tilbud gjennom Kirkens Bymisjon. Mange har et sterkt ønske om å delta, men rus, psykisk helse og manglende utdanning kan sette begrensninger. Da kan tilbud om arbeidstrening være helt avgjørende.

I tillegg vil noe av pengene bli brukt til kafeer og møteplasser. Steder som er åpne for alle og der alle skal føle seg velkomne.

Det er også et mål at alle barn skal få delta på minst en fritidsaktivitet jevnlig. Fordi ikke alle familier har råd til dette, vil TV-aksjonsmidlene også brukes på utlånssentraler for sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Kom inn i samfunnet – inkludering

Med hjelp fra TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon kan jeg føle meg litt mindre ensom.

Veiviser-prosjektet i Bergen
Foto: Klaus Erik Okstd

Møter mellom mennesker er viktig for et samfunn. Kirkens Bymisjon vil legge til rette for møter mellom innvandrere som akkurat har kommet til landet, innvandrere som har bodd her en stund, og personer med norsk bakgrunn.

Målet er å bygge nettverk, snakke norsk og lære om Norge.

Årets høye beskytter

Kronprinsessen har engasjert seg som frivillig i Kirkens Bymisjon i en årrekke. Nå blir hun høy beskytter for dem igjen.

En representant fra Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som beskytter for TV-aksjonen siden den startet i 1974. Dronning Sonja åpnet den aller første TV-aksjonen.

I år er det Ingrid Gjessing Linhave og Haddy Njie som skal lede TV-aksjonen fra Oslo.

I tillegg får de med seg Leo Ajkic i Bergen og Benedicte Bendiksen i Bodø.

TV-aksjonen 2018 - programledere
Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ønsker du å bidra?