NRK Meny
Normal

Dette er Blå Kors

Blå Kors er en felleskristen avholdsorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonell behandling.

I tillegg til forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale virksomheter i 12 fylker.

Over 900 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå Kors.

Nesten hele landet

Oppgavene består i å etablere og videreutvikle en rekke forskjellige tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer, blant annet rehabiliteringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgstiltak, trenings- og attføringstiltak, avrusningstiltak, krisesentre og videregående skoler.

Det finnes Blå Kors-virksomheter i Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Organisasjonen har cirka 2500 medlemmer.

Les hvordan frivillige trår til: Nettverk av frivillige hjelpere