– Det finnes mer enn nok vann

Årets TV-aksjon ønsker å bringe vann til de som trenger det. – Det finnes mer enn nok vann til alle, sier hydrogeolog Fridtjof Ruden til NRK.

Årets tv-aksjon går til inntekt for Kirkens Nødhjelp som ønsker å skaffe folk i Afrika vann

Årets TV-aksjon går til inntekt for Kirkens Nødhjelp som ønsker gjøre det lettere for folk i utviklingsland å skaffe seg vann.

Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP / NTB scanpix

Denne uka er det tid for årets TV-aksjon, som denne gang blir arrangert til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Allerede i kveld tjuvstarter P3 med sin egen aksjon, mens hovedaksjonen er på søndag.

Hydrogeolog Fridtjov Ruden

Fridjov Ruden er hydrogeolog og mener det finnes mer enn nok vann til alle som trenger det.

Foto: Håkon Aurlien / Vegen og vi

Årets tema er vann. Vi er blitt vant til å se tv-bilder fra Afrika av kvinner som bærer vann i timer hver eneste dag. Og mange tror kanskje dette er et nærmest uløselig problem.

– Mer enn nok til alle

Men hydrogeolog Fridtjof Ruden, som har brukt store deler av sin yrkeskarriere på å lete etter vann, har en annen oppfatning av hvor mye vann som faktisk finnes.

– Mer enn nok til alle. Om vi for eksempel ser på Libya, som er ett av de tørreste landene i verden. Der finnes det nok vann til å forsyne Norge i ti tusen år, sier Ruden til NRK.

– Hvordan vet vi at det finnes så mye grunnvann?

– Dels fordi man har undersøkt det ved å lete etter vann og fordi vi har stjålet informasjon fra oljebransjen.

Hør: 200 millioner timer på å hente vann

– Holder kortene tett til brystet

Mange steder i Afrika bruker kvinner mange timer hver dag på å hente vann.

Mange steder i Afrika bruker kvinner mange timer hver dag på å hente vann.

Foto: Pablo Tosco / AFP / NTB scanpix

Mye av denne informasjonen er kommet når man har lett etter olje, men bare funnet vann.

– Og der har vi et problem, for oljebransjen holder kortene tett til brystet. Så i mange tilfeller må vi gjøre oss til skurker og kjeltringer for å få tak i den informasjonen og skaffe folk vann.

Hydrogeologen har blant annet jobbet for Norconsult i Tanzania. For noen år siden oppdaget de der et enormt vannreservoar under bakken utenfor landets største by, Dar es salaam. Men å få vannet opp av bakken var ikke bare enkelt.

– Der er det en masse problemer og hovedgrunnen er at det ikke er ressurser nok til å drive med dette. Vann er viktig, men ikke viktig nok til at man er villige til å betale for det.

Prosjektet i Dar es salaam tok i utgangspunktet sikte på å forsyne en befolkning på omkring fem millioner mennesker med rent vann. Og vannreservoaret de hadde funnet var stort nok. Men befolkningsutviklinga går fort, og nå bor det opp mot 17 millioner mennesker i denne byen. Dermed måtte man finne andre ressurser og de finner man. Men kanskje ikke der du tror.

– Vi er nødt til å gå ut i det indiske hav og bore på øyene utenfor Tanzania. Man står altså ute i sjøen og borer opp ferskvann.

– En skamplett

Fridtjof Ruden mener problemene man støter på ofte handler om mangel på penger og ofte også om mangel på kunnskap. Ruden kritiserer blant annet Norge og den norske oljebransjen for ikke å dele på sin kunnskap om boring.

– Det er en skamplett at vi er blitt så rike som vi er på bore- og leteteknologi. Men samtidig har vi ikke latt noe av dette komme verdens fattige til gode.

I tillegg er korrupsjon i landene som mangler vann et utbredt problem.

– Etter å ha holdt på med dette i mange år er det tre forhold som er de største problemene. Korrupsjon er ett forhold som gjør det vanskelig. Man kan hevde at vann er makt, men mangel på vann er enda større makt. Og folks behov for vann står gjerne ikke fremst i tankene når prosjekter skal gjennomføres og midler skal fordeles.

– I tillegg er de som trenger vann aller mest de som også har dårligst betalingsevne. Og det er ikke bra i dagens liberale og markedsorienterte samfunn. Dette koster penger. Vi er de «fattige fetterne» til oljebransjen. Vi får aldri oljefolk inn i vår bransje fordi vi får for dårlig lønn og arbeidsforholdene er helt håpløse.

– Ikke i nasjonenes interesse

Ruden hevder også at det ikke nødvendigvis er i nasjonenes interesse å skaffe fattigfolk rent vann.

– Om man for eksempel ønsker å starte en krig, er det omtrent bare å ta en telefon. Og nå er Børge Brende i Liberia for å snakke om Ebola. Da sitter pengene løst, og det er jo prisverdig. Men dette med vann er ikke prioritert spesielt høyt. Derfor blir vi prisgitt noe i retning av veldedighet og skrangler sammen noen kroner fra tid til annen for å skaffe vann.

Kristofer Stålhammar er vanningeniør i Kirkens Nødhjelp,

Kristofer Stålhammar er vanningeniør i Kirkens Nødhjelp.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Kristofer Stålhammar er vanningeniør i Kirkens Nødhjelp, som nå skal skaffe til veie ekstra penger til formålet gjennom TV-aksjonen. Han kjenner igjen mye av det Ruden sier.

– Skjev fordeling er en hovedgrunn til at ikke alle har tilgang til vann i dag. Både fra naturens side og så er det et spørsmål om ressursfordeling i land og verdensdeler. I Norden og Norge er vi vi jo så heldige at vi har mye og rent vann. Det kan neste føles som det renner over her, mens mange stedene jeg har jobbet i må man bore langt ned, og investeringene som må gjøres for å skaffe folk tilgang til vann er større, sier Stålhammar til NRK.

– Viktig med lokal deltakelse

Han forteller at det mange steder er et problem at allerede eksisterende vannpumper er ødelagt og ikke lenger i bruk. Derfor skal Kirkens Nødhjelp sammen med lokale partnerorgansisasjoner blant annet rehabilitere brønner og etablere vannkommitteer. Disse komiteene har ansvar for vedlikehold av brønnene og samler inn penger så man har råd til reservedeler og reparasjoner.

– Erfaringer man har gjort gjennom 40 år med vannarbeid i Kirkens Nødhjelp er at lokal deltakelse er utrolig viktig for at prosjektene skal bli vellykkete og varige. Forskning støtter også dette. For oss er det også viktig med kvinners deltakelse i vannkomiteene. Det er jo de som bærer hovedbyrden av å hente vann, sier Stålhammar.