Hopp til innhold

Vil bruke seks millioner på flyktningguider

Røde Kors ønsker med noen av tv-pengene at nylig bosatte flyktninger i Norge skal få tilbud om guide. Målet med det er å sikre god lokal integrering og inkludering.

Mer penger til flyktningguiden

Flyktningguide Rutkay Sabri (til venstre) i samtale med Samhar Kamal Al Shater, som har flyktet fra Syria. Se reportasje med dem nederst i saken. Røde Kors vil bruke seks millioner kroner på å gjøre flyktningguide-prosjektet bedre.

Foto: Ole-Fredrik Haug

Flykningguiden har eksistert i Røde Kors siden 1999. Men som et resultat av økte asylankomster i 2015 skal det bosettes over 13000 flyktninger i 2017.

Derfor skal organisasjonen etablere og videreutvikle Flyktningguide i flere av landets kommuner som et tiltak for bedre integrering.

– Økt bosetting i kommunene betyr at det vil være stort behov for å opprette Flyktningguide i flere kommuner. I dag er aktiviteten tilstede i 99 av 375 kommuner som bosetter flyktninger. Vi ønsker på sikt å tilby dette til alle som blir bosatt som flyktning i kommune, sier seksjonsleder Karin Afeef, i Røde Kors.

Skal bli bedre kjent i nærmiljøet

Gjennom denne aktiviteten ønsker organisasjonen å tilby nybosatte flyktninger muligheten til å bli kjent med en ressursperson i sitt nærmiljø, skaffe seg et nettverk, praktisere norsk og fremme inkludering i det norske samfunnet.

Seks millioner til flykningguiden

Karin Afeef i Røde Kors mener tv-aksjonsmidlene vil komme svært godt med for integrering i Norge og gir et viktig tilskudd de neste fem årene.

Foto: Privat

Hvor realistisk er det å få dette til med de seks millionene som ble anslått i aksjonsøknaden?

– Vi har fordelt ca fem millioner til distriktene i 2016 til Flyktningguiden. I tillegg er det en del distrikter som får støtte fra blant annet kommunen og benytter egne midler til aktiviteten. TV-aksjonsmidlene vil komme svært godt med og gir et viktig tilskudd til de neste fem årene, sier Afeef.

Aksjonspengene vil ikke dekke hele behovet

De fleste pengene som samles inn under årets TV-aksjon skal brukes for å hjelpe uskyldige krigsofre verden over. Men Røde Kors varslet allerede da de søkte om å få aksjonen, at en mindre del av pengene var tiltenkt en bedre lokal integrering av flyktninger i Norge.

Ifølge Afeef er ikke seks millioner kroner nok til å dekke hele behovet for aktiviteten, men hun er likevel positiv til prosjektets fremtid.

– Det er likevel et vesentlig beløp som er med på å styrke og videreutvikle aktiviteten i distriktene, sier hun.

Vi følger flyktningguide Rutkay Sabri som hjelper flyktning Samhar Kamal Al Shater, med å bli en del av det norske samfunnet.