"Hope" skal runge over landet

Barnekor over hele landet øver nå inn TV-aksjonssangen "Hope". Her kan du laste ned sangen, noter og tekst.

Bilde av notene til "Hope"

Soul Children

Soul Children i Oslo synger på innspillingen av TV-aksjonssangen 'Hope'. Soul Children har rundt femti kor spredt rundt i landet som alle blir oppfordret til å øve inn TV-aksjonssangen.

Foto: Hugo Lande