– Ungdom er en unik gruppe

Unge mennesker er en viktig del av den frivillige styrken som bidrar til å «få hjelpen helt frem».

– Det beste med å være frivillig, er å vite at man utgjør en forskjell, sier Knut André Sande. Sammen med fire andre frivillige forteller han om engasjementet.

– Ungdom vet de ikke skal være unge for alltid, så deres egeninteresse er å skape et best mulig samfunn som de kan tre inn i som voksne. Det gjør ungdom til en unik gruppe, sier Stian Seland, leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

LNU har nettopp lagt frem rapporten «Ung frivillighet 2016» som viser en sterk vekst blant ungdom som engasjerer seg frivillig. Barne- og ungdomsfrivilligheten har vokst med 13 000 nye medlemmer det siste året.

Stian Seland

Stian Seland mener dagens ungdom er en generasjon som tar ansvar.

Foto: Niklas Lello

Han tror ungdomsorganisasjonene har lykkes i å engasjere og holde på de unge fordi de har utviklet seg til å bli fritidsarenaer og fordi de stadig jobber med å være aktuelle.

– Og ikke minst fordi kjennetegnet til organisasjonene er at de er for, av og med barn og unge.

Frivillighetstradisjonen står sterkt i norsk samfunn. Seland mener Norge historisk har vært et gjennomorganisert samfunn og at dette påvirker unge til å engasjere seg i dag.

– Vi vet at avholds- og arbeiderbevegelsen har dype røtter og disse organisasjonstradisjonene påvirker oss alle. I dag er i snitt hver nordmann med i to organisasjoner. Det betyr at det er omtrent 10 millioner medlemsskap i hele landet, sier Seland.

Sammenliknbart med Somalia

TV-aksjonens slagord er i år «sammen får vi hjelpen helt frem». For også utenfor Norges grenser spiller frivillig arbeid en viktig samfunnsrolle. Kanskje enda viktigere enn i Norge.

– Det kjennetegner ungdom verden over at de ønsker å gjøre samfunnet til et bedre sted. Disse er pådrivere for endring og bedre politiske beslutninger og løsninger, sier Seland og understreker at 25 prosent av verdens befolkning i dag er ungdom.

Røde Halvmåne Somalia

Unge kvinner er en viktig del av den frivillige styrken i Somalia.

Foto: Aurélie Marrier d'Unienville, IFRC

Røde Kors er helt avhengig av at lokalsamfunnet stiller opp for å få hjelpen frem, og Elisabeth Gade, UD koordinator i Norges Røde Kors, sier at det er unge, ugifte jenter som er hovedgruppen som engasjerer seg i deres arbeid, både i Norge og i store deler av verden.

– Røde Halvmåne i Somalia når ut til de som trenger hjelp fordi alle de frivillige er en del av lokalsamfunnet. Det er lærere og naboer som driver organisasjonen, sier Elisabeth Gade.

Hun tror den store kvinneandelen blant frivillige i Somalia henger tett sammen med den tradisjonelle rollefordelingen i samfunnet. Mennene dominerer det offentlige rom, mens kvinnene spiller hovedrollen som omsorgspersoner i hjemmet.

– De unge kvinnene har tid til å være frivillige frem til de blir gift og får barn. Da blir de pressa på tid. Når barna flytter ut, kommer de gjerne tilbake til organisasjonen. Vi ser den samme trenden i Norge, sier Gade.

Somalia er ett av ni land Røde Kors arbeider i som skal få en andel av pengene som samles inn. Les mer om hva pengene skal gå til.