samlivsbrudd
Foto: Øivind Haugen / NRK

Syk av samlivsbrudd

Samlivsbrudd kan være brutalt for enkeltmennesker – men også for arbeidsplassen. Bedrifter betaler innleide rådgivere til å få opp arbeidslysten til dem som nettopp er blitt dumpa.

– Jeg kan ikke snakke fritt. Jeg har en annen person i rommet. Pust nå. Kjenn på følelsene.

Bjørn Frengstad snakker i telefonen med lav røst. Han avtaler å ringe opp igjen om kort tid.

Foreløpig blir ikke Frengstad nedringt av klienter, selv om mange nordmenn hvert eneste år er rammet av det han vil hjelpe med: Samlivsbrudd.

Tapt arbeidskraft

I underkant av 10.000 nordmenn skiller seg årlig. Regnes samlivsbrudd blant ugifte med, vil antallet være langt høyere, trolig over 20.000.

Forskning viser at de som er gjennom samlivsbrudd har betydelig høyere sykefravær enn andre – både like før, under og etter selve bruddet. Potensielt kan dette bety mye tapt arbeidskraft og tapt verdiskapning for en bedrift.

Frengstad vil livnære seg på å hjelpe bedrifter med å holde ansatte i jobb. Han har blant andre forskningskonsernet Sintef med over 2000 ansatte på kundelista.

Rådgiveren er utdannet geolog, av alle ting. Hvorfor begynner en person som er spesialist på steiner, plutselig å hjelpe mennesker som sliter med kjærlighetssorg?

– Da jeg passerte 50 år innså jeg at det var en side av meg selv jeg aldri fikk brukt. Jeg bestemte meg for å ta grep.

Bjørn Frengstad 1

Bjørn Frengstad giftet seg, skilte seg og giftet seg på nytt. Nå vil ha leve av å hjelpe bedrifter med å holde ansatte som er gjennom samlivsbrudd i jobb.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Verst for kvinner med barn

Det var rådgiveren i ham selv han satte ut i livet, etter å ha vært mellomleder i fem år. I 40-årene begynte Bjørn Frengstad å studere ved Institutt for konstellasjoner og traumearbeid i Oslo. Han spesialiserte seg i familiekonstellasjoner. I august i fjor startet han Seres AS.

Mange opplever samlivsbrudd som så smertefullt at de tror de skal dø. Slik opplevde jeg det.

Bjørn Frengstad, rådgiver i familiekonstellasjoner

De fleste klientene til Frengstad er mellom 40 og 55 år. Noen er blitt dumpa - andre har selv tatt initiativ til bruddet.

Det er omtrent like mange kvinner som menn som har fått eller får hjelp av ham. Enkelte trenger én time med rådgivning, gjerne for å få orden på det verste kaoset og for å kobles med advokat. Andre trenger et tosifret antall timer.

En forskertrio fra Bergen har forsket på sammenhengen mellom samlivsbrudd og sykefravær. De brukte data som omfattet alle i den norske befolkningen som var eller hadde vært gift mellom 1992 og 2008.

– Vi ville forske på dette fordi sykefravær og skilsmisser er store problemer i dagens Norge hver for seg, sier Hans-Tore Hansen, professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen.

Kvinner og menn som senere skilte seg, ligger på snittet over sykefravær de seks årene før bruddet.

Året bruddet skjer, sykemeldes dobbelt så mange i mer enn 14 dager.

Forskerne knuste krisehypotesen om at skilsmisser kun er en forbigående livskrise. De som skiller seg har langt høyere sykefravær enn de som fortsatt er gift også seks år etter selve skilsmissen.

– For enkelte blir det kronisk. For kvinner med barn er det verst, sier Hansen.

graf

Grafen viser sykefraværet før og etter skilsmisse sammenlignet med dem som ikke skiller seg.

Fryktet sykemelding

Over 20 år som gift. Tre barn sammen. Så raknet ekteskapet.

– De første ukene var jeg redd jeg måtte sykemelde meg. Og det hadde jeg virkelig ikke lyst til. Jeg tenkte: Sykemelder jeg meg nå, graver jeg meg enda lenger ned, sier kvinnen i 50-årene fra Trondheim.

Bjørn Frengstad tar frem et brett med lekeklosser. Det samme gjorde han første gang han møtte kvinnen for omtrent ett år siden.

Klossene har ulike former, størrelser og farger. Noen vil kalle det leketøy for barn – Frengstad kaller det et sterkt verktøy.

Bjørn Frengstad 2

Lekeklosser er ypperlige til å sette bruddet i perspektiv, mener Bjørn Frengstad. Han får støtte av kvinnen i 50-årene som skilte seg i fjor: – Klossene fikk meg til å innse hvilke personer som var viktige og uviktige i livet mitt.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Hver kloss karakteriserer én person i en familiekonstellasjon. Første rådgivningstime starter med at klienten velger klossen som symboliserer ham eller henne. Deretter danner de sammen et bilde av virkeligheten med klossene. Dette gjør han for å få klienten til å se det hele med nytt perspektiv.

– Jeg trengte en tredjeperson som så ting utenfra, sier trondheimskvinnen.

Jobben ga energi

Trondheimskvinnen hadde første møte med rådgiveren kort tid etter skilsmissen.

– Jeg måtte få vekk det verste mentale grumset med én gang. Det kunne ikke vente, sier kvinnen, som har tre barn med eksmannen.

Hun er ikke overrasket over at skilsmisser utløser langvarig sykefravær. Hun er sikker på at hun kunne vært en del av statistikken.

– Jeg garanterer at samtalene med en tredjeperson bidro til at jeg holdt meg i jobb. Jeg skjønte fort at det var viktig å sminke seg, kle på seg og komme seg ut døra. Faktisk fant jeg ut at jobben heller ga energi enn å stjele energi under skilsmissen, sier kvinnen.

Samlivsbrudd 2

Trondheimskvinnen ble skilt etter over 20 års ekteskap. Hun fikk «nødhjelp» for å holde seg i jobb.

Foto: Øivind Haugen / NRK

Rådgiver Frengstad snakker av erfaring når han kobler skilsmisse med dødsangst.

Én av årsakene til at han vil hjelpe andre i samlivsbrudd, er nemlig hans egen skilsmisse.

– Mange opplever samlivsbrudd som så smertefullt at de tror de skal dø. Slik opplevde jeg det. Jeg har klart å komme meg videre, som lykkelig skilt og lykkelig gift på nytt.

Rådgiveren snakker aldri med klientene om egen skilsmisse, men bruker erfaringen han har.

Sintef: – Vil legge til rette

Sintef har avtale om at Bjørn Frengstad kommer på banen raskest mulig. Ifølge HMS-sjef Mette Estenstad, falt de for Frengstads måte å tenke på.

Hvor mange som har fått hjelp, ønsker ikke HMS-sjefen å gå inn på. Hun understreker at Sintef vil prøve tjenesten i en stund fremover.

Hva var det som ikke var godt nok? Var det humoren, inntekten, kroppen, latteren, interessene... I en jakt på egne feil blir man enda mer sårbar.

Frøydis Lilledalen, psykolog og samlivsterapeut

– Statistikk forteller oss om hyppigheten av skilsmisser. Vi er alltid interessert i å legge til rette, slik at våre ansatte kan komme seg videre, sier Estenstad.

Kvinnen i 50-årene som fikk hjelp til å holde seg i jobb, håper flere arbeidsplasser henter inn nødhjelp ved skilsmisse.

Frøydis Lilledalen

Psykolog og samlivsterapeut Frøydis Lilledalen, mener innleid spisskompetanse er en god idé for å unngå langtidssykemeldinger.

Foto: Ole Kaland / NRK

– Noen vil kanskje si det er kynisk. Det mener ikke jeg. Hjelp ved skilsmisser kan sammenlignes med innkjøp av pulter som kan heves – en vinn-vinn-situasjon, sier hun.

Ekspert foreslår samlivskurs på jobben

Psykolog og samlivsterapeut, Frøydis Lilledalen, er ikke overrasket over at samlivsbrudd fører til høyt sykefravær:

– De som blir forlatt vil oppleve en personlig og emosjonell krise. Mange vil støvsuge sjela si for å finne forklaringer. Hva var det som ikke var godt nok? Var det humoren, inntekten, kroppen, latteren, interessene ... I en jakt på egne feil blir man enda mer sårbar.

Hun mener det er en god idé med innleid spisskompetanse, og sier det kan være en god investering for bedriften:

– Det er imidlertid viktig at bedriften forsikrer seg om at tilbudet baserer seg på riktig kompetanse. Jeg personlig tror også at forebygging kan være vel så viktig, for eksempel å arrangere årlige samlivskurs for medarbeidere med partnere, sier Lilledalen.