Salam Yacub og familien
Foto: Kjartan Trana / NRK

UDI splitter familie

Mens far og datter får bli i Norge, blir mor og datter snart sendt ut av landet.

En palestinsk mor og hennes tre år gamle datter skal sendes ut av Norge så raskt som mulig, mens hennes ektemann, deres yngste datter, samt barnas besteforeldre får bli.

– Dette er et anormalt liv, jeg går rundt og er redd. Jeg har ingen venner, og er bare deprimert, sier Salam Yacub til NRK.

I ni år har hun ventet på svar om hvor hun kan dra, ventet på å bli kastet ut av Norge. Hun har prøvd å si at hun kan dra, men hun er statsløs palestiner og ingen vil ta imot henne.

Flyktet til Libanon

Krigene i 1948 og 1967 førte til at hundretusener av palestinere mistet eller forlot sine hjem. Mange reiste til ulike Gulfstater og andre land i Midtøsten.

Noen av palestinerne som ble flyttet i 1948 er og har vært kasteballer i årevis. Foreldrene til Salam Yacub og familien søkte tilflukt i henholdsvis Libanon og Jordan. Til slutt endte de opp i Norge, hvor de søkte asyl.

Jordan er i dag et land med 2,5 millioner flyktninger, det vil si ett av landene med flest flyktninger i verden.

Papirene til Salam Yacub

Saslam Yacub har brukt mye tid på søknader til UDI og norske myndigheter.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Ni år har altså gått, mens hun og familien har ventet på at livet i Norge skal starte. I mellomtida har hennes foreldre med nøyaktig samme bakgrunn fått opphold her i landet. Det har også ektemannen, men ikke deres datter Lillian, som ble født i Trondheim for tre år siden.

– Min eldste datter har ingen rettigheter her, og det er forferdelig og urettferdig, sier Yacub.

NRK møter henne i en leilighet i Namsos, her er hun på besøk til foreldrene så ofte hun kan. Mannen hennes har fått en praksisplass i Oslo, og den vesle familien bor nå der.

Foreldrene som fikk oppholdstillatelse tidligere i år har blitt boende i Namsos, de har ikke økonomisk mulighet til noe annet per i dag.

Ønsker svar

Jahad Yacub

Jahad Yacub får bli i Norge med en av sine døtre, barnets mor og den andre datteren må dra.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Mor og datter deler skjebne med nær hundre andre i Norge. Selv om de har fått endelig avslag på asylsøknaden har de rett til en mottaksplass og penger til å dekke det grunnleggende, som mat og klær. Men pengesummen er lav.

De som får endelig avslag mister også rettigheter til helsetilbud og legehjelp, men har ifølge UDI fortsatt rett til øyeblikkelig helsehjelp.

– Jeg har ikke noe liv, ingen venner, ingen rett til barnehageplass, utdannelse eller legehjelp, det har heller ikke Lillian forklarer Yacub, mens hun graver seg gjennom dokumentbunken på bordet.

Hun skal ut av landet, og med henne må også den eldste dattera reise.

– En tredjedel av familien skal sendes ut, hva er dette for noe? Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort galt? Hvordan har jeg havnet i denne situasjonen?

Hun slår oppgitt ut med armene mens hun snakker.

– Jeg har i mange år prøvd å få svar. Jeg kunne ønske noen kunne hjelpe meg.

UDI: – Oppga uriktige opplysninger

UDI og Utlendingsnemnda (UNE) har et annet syn på saken og har vedtatt å sende Yacub tilbake til Jordan, forteller områdeleder for utvisningssaker i UDI, Camilla Torgersen.

– Salam Yacoub er jordansk statsborger. Hun er utvist fordi hun oppga uriktige opplysninger om hvem hun var, og søkte om beskyttelse i Norge på feil grunnlag. Det er viktig at muligheten til å søke beskyttelse gjelder for dem som har behov for dette, og at dette ikke utnyttes av andre. Hun har fått et vedtak om utvisning med et innreiseforbud på fem år, sier Torgersen.

– Ektemannen og deres yngste barn er norske statsborgere, og har derfor lov å bo og oppholde seg i Norge, forklarer områdelederen i UDI.

Salam Yacub rister oppgitt på hodet når hun tenker på svaret fra UDI.

– Dette har de sagt i årevis, men det stemmer ikke, sier hun.

– Hadde det vært så enkelt så hadde de vel sendt meg og mine foreldre tilbake, legger hun til.

Kan søke om å bo hos far

Det eldste barnet er ikke norsk statsborger og det må derfor søkes om oppholdstillatelse for at hun skal kunne være i Norge, ifølge UDI. Det ble søkt om familiegjenforening med begge foreldrene i 2013, men søknaden ble avslått, da mor selv ikke hadde oppholdstillatelse i Norge.

– Både vi og UNE har vurdert at dersom foreldrene ønsker dette, kan barnet få oppholdstillatelse med sin far i Norge, men da må vi få samtykke fra mor. Vi har etterspurt et slikt samtykke, men det har vi ikke mottatt, skriver områdeleder i UDI, Camilla Torgersen, til NRK i en epost.

Hun påpeker at personer som får avslag på opphold i Norge eller blir utvist, selv er ansvarlig for å reise ut av landet.

– Når det gjelder personer som ikke reiser ut, men oppholder seg ulovlig i landet, er det politiet som har ansvaret for gjennomføring av retur.

Har oppholdt seg ulovlig i Norge i fire år

Statsborgerloven er slik at et barn blir norsk statsborger ved fødselen dersom faren eller moren er norsk statsborger. Faren var ved det yngste barnets fødsel norsk borger. Han var ikke norsk borger da det eldste barnet ble født, og må derfor søke om norsk statsborgerskap for Lillian når det er aktuelt.

– Det er en forutsetning at barn som er over to år på søknadstidspunktet de siste to årene har hatt en oppholdstillatelse av minst ett års varighet, og det er ikke tilfelle i denne saken.

Yacub har hatt endelig avslag på sin søknad om beskyttelse siden 30. august 2012. Hun har derfor hatt en plikt til å forlate Norge og Schengen-området frivillig de siste fire årene, ifølge UDI.

– Hennes søknad om oppholdstillatelse har blitt grundig vurdert av utlendingsmyndighetene flere ganger. Tidligere i år fikk Salam og mannen nok ei datter, Mayam som har fått norsk pass. Dermed kan altså mormor, morfar, mann og yngste datter bli i Norge, mens mor og den tre år gamle dattera skal ut, forteller UDI.

– Dette er en helt forferdelig situasjon for oss alle, det tror jeg folk i Norge forstår. Skal det være slik, spør Yacub.

NRK har prøvd å få klarhet i om Yacub kommer fra Jordan, men det blir henvist til Libanon. Det har ikke lykkes NRK å få bekreftet statsborgerskapet.