Wagle i bokform

Festskrift med Wagles tekster gis ut 19. juni.

Biskop Finn Wagle
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

19. juni fyller biskop Finn Wagle 67 år og ved utgangen av samme måned slutter han etter 17 års bispetjeneste i Nidaros.

Hovedinnholdet i festskriftet består av Finn Wagles egne tekster. I tillegg er det bidrag fra mennesker som har et felles engasjement med hanm; H. M. Kong Harald, Øystein Dahle,Svein Ellingsen, Kåre Gjønnes, Inger Lise Gjørv, Gudmund Hernes, Lars Roar Langslet og Martin Lönnebo

Boka lanseres i Erkebispegården på biskop Finn Wagles bursdag 19. juni og heter "Ingen lever for seg selv".

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.