NRK Meny
Normal

Vurderer utvidet forbud

Helsemyndighetene vurderer å utvide forbudssonen mot utegående fjærfe til også å omfatte Trøndelagsfylkene.

Trekkfugler
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Spørsmålet blir avgjort fredag ettermiddag.

Det er også aktuelt med utvidet prøvetaking i jakten på det farlige fugleinfluensaviruset H5N1 i norsk fugl. Grunnen er at Veterinærinstituttet har fått inn relativt få prøver til analyse. Derfor vurderes mer intensivert prøvetaking blant villfugl i Norge.

– Siden torsdag har vi analysert rundt 20 prøver. Ingen av dem har vist tegn til smitte, sier direktør Stein Ivar Ormsettrø i Mattilsynets avdeling for helse og hygiene til NTB.

Han opplyser at det siste døgn heller ikke har kommet inn meldinger om fuglesmitte fra våre naboland Sverige og Danmark.

Føre var

Ut fra spredningen av fugleviruset til den tyske øya Rügen regner nå Veterinærinstituttet med at det bare er et tidsspørsmål før viruset også kommer til Norge. Villfuglenes vårtrekk står for døren.

– Det er derfor ut fra et rent føre var-prinsipp vi nå vurderer å utvide forbudet mot utegående fjærkre i sju fylker i Sør-Norge til også å gjelde Trøndelag-fylkene. Men det kan også være snakk om å utvide forbudet til å omfatte hele landet, sier Ormsettrø.

For å sikre best mulig og raskest mulig informasjon er det også aktuelt å utvide prøvetaking blant villfugl. Det betyr at fagfolk blir sendt ut i felten, for å ta prøver fra levende fugl, først og fremst fra ekskrementer.

Internasjonal kontakt

Norske helsemyndigheter har etablert tett kontakt med våre naboland, og også ellers i Europa.

Tirsdag til uken deltar to representanter fra Mattilsynet i informasjonsutveksling i EU-kommisjonen i Brussel, der fugleinfluensaen står på dagsordenen. Norske helsemyndigheter deltar i egenskap av EØS-land på lik linje med medlemslandene.

– Hvis det blir påvist tilfeller av fugleinfluensa i våre naboland, får vi melding umiddelbart. Det ligger i det nye varslingssystemet, sier Ormsettrø.

Trygg mat

Mattilsynet ser ingen grunn til å advare mot fugl på middagsbordet. Iallfall ikke slik situasjonen er i dag.

– All maten som er på markedet i Norge er trygg. Slik situasjonen er i dag skal du ikke være bekymret for å spise fugl og fugleprodukter av frykt for fugleinfluensasmitte, sier Stein Ivar Ormsettrø til NTB.

Det kan likevel ikke skade å følge det generelle råd som gjelder mot smitte av andre smittekilder enn fuglevirus: Sørg for at fuglen er gjennomstekt

(©NTB)