Vurderer strengt regelverk etter at 6-åring døde på flaggpost under motocrosstrening

Den seks år gamle gutten ble påkjørt og drept da han sto på flaggpost sammen med faren sin. Nå vurderer Norges Motorsportforbund å få på plass strenge regler for treninger og konkurranser.

Motocrossulykke Oppdal, ulykkesstedet

I eller ved denne boksen sto seksåringen da han ble påkjørt av en motocrossfører søndag 13. mai. – Gutten burde vært beskyttet, erkjenner den fungerende generalsekretæren i Norges Motorsportforbund.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Motorsportforbundet ser behovet for å sikre at barn ikke skal stå så nært banen som den seks år gamle gutten gjorde søndag 13. mai.

Gutten sto på en av banens flaggposter, hvor faren var banefunksjonær/flaggvakt med ansvar for å varsle motocrossførerne med flagg av ulike farger dersom det var farer eller hindre på banen.

– Gutten burde vært beskyttet. I utgangspunktet er det kun banefunksjonæren som har noe å gjøre så tett på banen, sier Are Antonsen, fungerende generalsekretær i Norges Motorsportforbund.

– Ikke uvanlig at unger står på flaggpost

Are Antonsen, fungerende generalsekretær i Norges Motorsportforbund

Motorsportmiljøet i Norge er i sorg etter dødsulykken. – Reaksjonene har vært ulike. Det som er helt entydig, er at alle synes dette er en tragedie, sier Are Antonsen.

Foto: Norges Motorsportforbund

Seksåringen døde etter en kollisjon med en motocrossfører på motocrossbanen i Oppdal i Trøndelag.

– Det er ikke uvanlig at funksjonæren tar med seg ungen sin på flaggpost, forteller Antonsen til NRK.

I spesialreglementet for motocross fra 2017, heter det at flaggvakter må være minimum 16 år. I konkurranser i Norge tillates det at de er 14 år, under forutsetning at de har gjennomført teoridelen av et lisenskurs.

Det står ingenting i regelverket om barn på flaggposter, foruten at alle som oppholder seg der må uniformeres i nøytral farge som ikke kan forveksles med flagg.

– Vi har ikke flust av folk som kan ha denne funksjonen, og noen får kanskje ikke tatt på seg oppgaven hvis ungen ikke kan bli med. Motorsport har, som andre ekstremidretter, et faremoment. Vi må se på om vi skal ha strengt reglement slik at det ikke lenger er anledning til å ta med mindreårige på flaggpost. Dette er en vurdering vi tar etter at vi har satt oss inn i rapportene fra politiet, fortsetter han.

Motocrossulykke Oppdal

Banefunksjonærer, eller flaggvakter som de også kalles, skal varsle motocrossførerne om alt fra hindre i veibanen til at andre førere kommer i full fart bak dem. En seksåring omkom da han sto med faren sin på denne flaggposten.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Skal ha kjørt ut av kjørebanen

Den 44 år gamle mannen som kjørte motorsykkelen, er ikke mistenkt for å ha gjort noe straffbart.

– Nå er politiet opptatt av å få ferdig den krimtekniske rapporten, og å få svar på undersøkelsen av kjøretøyet som Statens vegvesen står for. Den kan eventuelt vise om kjøretøyet hadde tekniske feil.

Det sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Harald Sjoner. Foreløpige undersøkelser viser at motorsyklisten traff gutten like utenfor selve kjørebanen.

– Det er snakk om en utforkjøring, sier Sjoner, som per nå ikke kan si om gutten sto inni eller utenfor boksen ved banen.

En foreløpig obduksjonsrapport er ferdig, men politiadvokaten ønsker ikke å gå i detalj på den.

Motocrossulykke Oppdal

Midt-Norsk mesterskap i motocross er utsatt på ubestemt tid på grunn av dødsulykken i Oppdal.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Avlyser mesterskap

Førstkommende helg skulle Midt-Norsk mesterskap i motocross arrangeres på banen i Oppdal. Klubben til den omkomne Malvik-gutten skulle være arrangør. Konkurransen er avlyst i respekt for de pårørende etter den tragiske ulykken som fant sted på samme bane søndag for drøyt to uker siden.

– Pappaen var sentral i klubben som skulle være arrangør. Alle har forståelse for at mesterskapet ikke blir noe av, sier Antonsen.