Vurderer foretaksstraff etter dødsbrann i Trondheim

Statens helsetilsyn har bedt politiet vurdere om det skal reageres med foretaksstraff overfor Trondheim kommune etter at en kvinne som mottok hjemmebaserte tjenester omkom i brann i 2009.

Brann Byåsen

En 79 år gammel kvinne omkom i en brann på Byåsen i februar 2009.

Foto: Erland Knutsen / NRK

Helsetilsynet har bedt politiet i Sør-Trøndelag vurdere om det skal reageres etter straffeloven og helsepersonelloven etter at en eldre kvinne døde i en brann i leiligheten sin i 2009, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Statens helsetilsyn har definert kommunens tilbud til kvinnen som mangelfullt. De mener det avvek fra kravet om forsvarlighet som følger av kommunehelseloven.

– Dypt tragisk

– Vi er enige i Helsetilsynets vurdering av at vi ikke har gjort en god nok jobb. Det er veldig trist at vi faktisk har gjort en så dårlig jobb at en kvinne døde, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune til NRK.

Han beskriver dødsbrannen som dypt tragisk.

– Det er bare å beklage, det er sånn som ikke skal skje, sier kommunaldirektøren.

For dårlig oppfølging

Helge Garåsen sier kommunen ikke hadde god nok oppfølging i forhold til kvinnens helsetilstand.

– Det sviktet i forhold til tilbakemeldinger og oppfølging slik at vi ikke fikk sikret kvaliteten på tilbudet godt nok, sier Garåsen.

Han sier kommunen har gjort endringer etter brannen der kvinnen omkom.

– Vi har gått inn og gjort om en del rutiner, forenklet en del rutiner og kvalitetssikret ting slik at det skal være tydelige roller for de som jobber med brukerne. Og rollen opp mot ledelsen skal være tydeligere slik at vi kan fange opp ting i tide, sier kommunaldirektøren.

– Mener dere at det er mindre sjanse for at noen lignende skal skje nå?

– Det er mindre sjanse. Det er jo alltid en viss risiko, men vi skal ha et rutinesystem som er så godt at sjansen skal være så liten som overhode mulig, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune.

Sjelden med foretaksstraff

Ifølge NTB er det sjelden at foretaksstraff blir vurdert i slike tilfeller.

– Da skal det foreligge et markant avvik fra forsvarlighetskravet i kommunehelseloven, sier fagsjef Aud Nordal i Statens helsetilsyn til nyhetsbyrået.

Hun kan ikke kommentere den konkrete saken, siden helsetilsynets råd til politiet er unndratt offentlighet.

Trondheim kommune er tidligere ilagt en bot på 500.000 kroner som foretaksstraff etter at en 79 år gammel kvinne omkom i en brann i et sykehjem i 2005, skriver NTB.