NRK Meny
Normal

Vurderer å overvåke flom- og skredfare med droner

Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket vurderer å bruke droner i overvåking av flom, skred og infrastruktur.

Drone i fjellet

Droner kan overvåke og kartlegge store områder der det er skredfare eller det har gått et ras.

Foto: Torgeir Vaa / Statens Vegvesen

Bjørn Kristoffer Dolva

Prosjektleder Bjørn Kristoffer Dolva syns droneteknologien er spennende med tanke på overvåking av flom- og skredfare.

Foto: Privat

I arbeidet med å skaffe oss gode planverktøy og redskaper som gir oss god oversikt, ser vi på drone som et virkemiddel.

Det sier Bjørn Kristoffer Dolva i Statens vegvesen. Han er prosjektleder i NIFS (Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred) der NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket samarbeider.

De tre etatene har en felles interesse for å håndtere naturfare knyttet til vei, bane og bebyggelse. Nå ønsker de å utforske droneteknologien.

– Droner kan brukes som en plattform der vi kan bruke sensorer. Det kan hjelpe oss å kartlegge i en planfase og gjøre vurderinger i en kritisk situasjon som ved skredfare eller når et skred har gått, sier Dolva.

Raskere, bedre og billigere

Droneteknologien har utviklet seg raskt de siste årene. Dolva sier den nye teknologien gir muligheter i arbeidshverdagen.

– Det gjør det veldig spennende. Her kan vi få raskere, bedre og billigere informasjon som gjør at vi kan jobbe tryggere og få gjort en bedre jobb.

Dagens arbeidsmetode er også dyrere og farligere.

– Vi må ha personell ute i terrenget eller bruke helikopter når vi skal sjekke skredfare eller når det har gått et ras. Det koster mye penger, så vi ser en gevinst i å bruke drone.

NIFS-prosjektet er ferdig i 2015, og skal ikke ta noen beslutninger for etatene. Selv om Dolva ikke kan konkludere med at droner vil bli brukt som et arbeidsredskap i framtiden, er det liten tvil om hva han selv tenker om ideen.

– Allerede i dag har vi gjort noen tester som viser at dette har framtiden foran seg.

– Bra timing

Aksel Transeth

Seniorforsker Aksel Transeth mener etatene har en god timing når de når ønsker å se droneteknologien som et hjelpemiddel.

Foto: Sintef

Forskere ved Sintef har også bidratt i prosjektet. De har levert en rapport til de tre etatene, der de kartlegger erfaringer og anvendelser av droneteknologi rettet mot naturfarer og infrastruktur.

– En drone kan frakte en sensor dit du i utgangspunktet ikke ville klart å frakte den. Det gjør at du kan få et raskere og større overblikk i en skredfaresituasjon. Det gjør det også tryggere når mannskap slipper å gå inn i et område der skredfaren er stor, sier seniorforsker ved Sintef, Aksel Transeth.

Han er glad de nå ønsker å se på muligheten til å bruke ny teknologi.

– Jeg syns de har en veldig bra timing med dette arbeidet. Nå kan man bruke denne teknologien, og da er det riktig at de starter med en slik kartlegging.