Voldelig elev satte skole i kaos

En barneskole i Trondheim holdt elevene inne i skolebygningene tirsdag, for å verne dem mot en tidligere elev som får tilbud utenfor skolen, da denne kom på skolen og framsatte trusler og opptrådte voldelig mot skolens ansatte, skriver Adressa. Eleven er mindreårig, og hadde også framsatt trusler mot skolen på sosiale medier kvelden i forvegen. Politiet og kommunen er nå kobla inn i saka.