Vogntog av veien i Verrabotn

Et vogntog har kjørt av veien på Fv 720 Verrabotn. Trafikken dirigeres på stedet.