NRK Meny
Normal

Avinor kan stoppe vindkraftplaner

Det er massiv motstand mot planlagte vindkraftparker i Selbu og Melhus. Avinor er redde for at vindmøller skal påvirke innflygingsradaren i Selbu.

Vindmøllepark

25 av 30 høringssvar er negative til utbygging av vindkraftparker i fjellene i Sør-Trøndelag.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Høringsuttalelsene som var kommet inn innen fristens utløp nylig, viser massiv motstand mot de planlagte vindmølleparkene på Eggjafjellet/Åsfjellet i Selbu og Brungfjellet i Melhus.

For det meste er det negative følger for natur, miljø og friluftsliv som ligger i argumentasjonen.

Frykter for flysikkerheten

Men Avinor har en annen bekymring, og varsler en mulig innsigelse mot vindmølleplanene:

En av radarene i innflygingssystemet til Avinor kan nemlig komme for nær de planlagte vindmøllene på Eggjafjellet.

– Avinor har ansvaret for inn- og utflygingstjenesten til Trondheim Lufthavn Værnes. Vår hovedoppgave er å ivareta sikkerhet og effektivitet, sier seniorrådgiver i Avinor, Johan Steinkjer.

– Hovedhjelpemiddelet for overvåkning av den sivile lufttrafikken til Værnes ligger på Vennafjell. Nærheten til Eggjafjellet og Åsfjellet gjør at vi ser et potensiale for at dette kan generere falske plot på radarskjermen til flygelederen som overvåker lufttrafikken, sier Steinkjer.

Vil ha vurdert den samla konsekvensen

Radarstasjonen ligger bare 16 kilometer fra den planlagte vindmølleparken til E.on på Eggjafjellet/Åsfjellet.

Nå krever Avinor en undersøkelse av hvilke konsekvenser vindmøller her kan få.

De vil også ha vurdert konsekvenser av vindmøllene i de to andre planlagte parkene, Brungfjellet i Melhus og Stokkfjellet i Selbu.

– I og med at disse ligger på sørsida av Værnes, og det er ganske store utbygginger, ber vi om at den samla konsekvensen av tre utbygginger mellom 16 og 23 kilometer fra vårt radaranlegg, blir vurdert, sier Steinkjer.

Dersom vindmøllene kommer opp etter 2018, vil det ikke være noe problem. Da har Avinor trolig gått over til et helt nytt flyovervåkningssystem.

– Avinor ønsker ikke å si nei bare for å være vanskelig. Vi må bare være trygge på at vår tjeneste ikke blir redusert som en konsekvens av utbygging i fjellet, sier Johan Steinkjer i Avinor.

Klart nei fra Miljødirektoratet

En gjennomgang av alle høringssvarene som kom inn innen fristen 14. februar, viser at det er massiv motstand mot vindmøllepark på Eggjafjellet/Åsfjellet i Selbu.

Av de 30 uttalelsene som NRK har gått igjennom, er 25 negative til vindmøllepark.

Både privatpersoner, foreninger, organisasjoner og offentlige institusjoner har uttalt seg.

Miljødirektoratet sier et klart nei.

– Her er det snakk om et stort, sammenhengende naturområde. En del av det strekker seg fra Selbusjøen helt opp til Tydal og Røros. Slike store sammenhengende områder er det ikke mange av. Disse vindkraftanleggene vil splitte opp området, sier seksjonsleder Reidar Dahl i Miljødirektorat om fjellområdet der vindparkene i Eggjafjellet/Åsfjellet og Brungfjellet er planlagt.

– Helt feil å bygge ut

Fra før er det kjent at både Melhus og Selbu kommuner sier nei til Eggjafjellet og Brungfjellet. Andre er Sametinget, hytteforeninger, Naturvernforbundet, Forum for Natur og friluftsliv og Trondhjems turistforening.

– Vi mener at disse stedene er så viktige friluftsområder for folk i trondheimsregionen at det ville være helt feil og veldig alvorlig hvis de blir bygd ut, mener daglig leder i Trondhjems turistforening, Frode Støre Bergrem.

Høringsuttalelsen fra Selbu Næringsforum er blant de få som er positive til vindkraftparken på Eggjafjellet/Åsfjellet.

– Selbu er en liten kommune, med om lag 4000 innbyggere. Det er veldig sjelden at næringslivsinteresser i denne størrelsesorden kommer og banker på døra, sir vindkraftansvarlig Eivind Aune i Selbu Næringsforum.

– Anleggene vil ha en viss inngripen på naturen, men disse prosjektene åpner også for verdiskaping i stort monn, sier han.