Vindmølle-ja i Roan og Bjugn

TrønderEnergi har fått konsesjon for utbygging av inntil 25 vindmøller på Bessakerfjellet i Roan og fire møller på Valneset i Bjugn.

Vindmølleparken på Bessakerfjellet vil koste vel 400 millioner kroner og får en årlig produksjon på 150 GWh, skriver TrønderEnergi i ei pressemelding.

Fire vindmøller på Valneset kan produsere inntil 40 GWh. Her er utbyggingskostnadene omlag 100 millioner kroner.

Vindmølleparkene skal etter planen stå ferdige i løpet av et og et halvt år, og TrønderEnergi regner med å starte prøvedrift høsten 2006. Selskapet vil nå vurdere alle økonomiske forhold ved prosjektene før det eventuelt blir fattet et vedtak om utbygging.

Under utbygginga vil vindmølleparkene gi arbeid til mellom 30 og 40 personer. Fire til fem årsverk blir knytta til drift og vedlikehold når anleggene står ferdige.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.