Vindmølle-ja i Roan og Bjugn

TrønderEnergi har fått konsesjon for utbygging av inntil 25 vindmøller på Bessakerfjellet i Roan og fire møller på Valneset i Bjugn.

Vindmølleparken på Bessakerfjellet vil koste vel 400 millioner kroner og får en årlig produksjon på 150 GWh, skriver TrønderEnergi i ei pressemelding.

Fire vindmøller på Valneset kan produsere inntil 40 GWh. Her er utbyggingskostnadene omlag 100 millioner kroner.

Vindmølleparkene skal etter planen stå ferdige i løpet av et og et halvt år, og TrønderEnergi regner med å starte prøvedrift høsten 2006. Selskapet vil nå vurdere alle økonomiske forhold ved prosjektene før det eventuelt blir fattet et vedtak om utbygging.

Under utbygginga vil vindmølleparkene gi arbeid til mellom 30 og 40 personer. Fire til fem årsverk blir knytta til drift og vedlikehold når anleggene står ferdige.