Hopp til innhold

Vindkraftutbygger betaler politiet for transportstøtte – aksjonister reagerer

Politiet i Trøndelag er betalt 4 millioner kroner som er brukt til 21 stillinger, av vindkraftutbygger på Fosen og Hitra. Folkene er hovedsakelig brukt til lovpålagt transportstøtte, sier politimesteren, men vedgår at de også er brukt i vanlig polititjeneste.

Transport av vindmølledeler opp til Roan vindpark, Fosen

Slike vindturbindeler har vært fraktet inn til utbyggingsområder på Storheia på Fosen, og på Hitra. Her har leverandøren Vestas og utbygger Statkraft betalt for at politiet skulle bistå med trafikkstøtte. Bildet er tatt i Roan i forbindelse med byggingen av Roan vindkraftverk.

Foto: Ingrid Lindgaard stranden

Utbygging av vindkraft har vært et betent tema i Trøndelag de siste månedene.

Aksjonister har vært irritert på politiet, og enkelte vindkraftmotstandere har kommet med utsagn om at ordensmakta har vært «kjøpt og betalt» av utbyggere.

Politimesteren i Trøndelag bekrefter nå at politiet har fått betaling fra én vindkraftutbygger for å være trafikkstøtte for transport av vindturbiner. Dette har skjedd på Fosen og på Hitra – men ikke i Flatanger eller på Frøya, hvor det har vært mest konfliktfylt.

– Lovpålagte krav

Politiet har bistått i forbindelse med utbyggingen av Storheia Vindanlegg på Fosen og på Hitra II-utbyggingen. Her hadde utbygger Statkraft kommet så langt at vindturbinene fra den danske turbinleverandøren Vestas skulle settes opp. Da måtte turbindelene transporteres langs offentlig vei fra anløpsstedet. Det er dette behovet kontraktene mellom politiet og Vestas er basert på.

– Det er lovpålagte krav til politistøtte under slik transport, sier politimester Nils Kristian Moe.

Nils Kristian Moe, politimester Trøndelag

Politimester Nils Kristian Moe sier at politifolkene som er betalt av vindkraftutbyggeren ikke har vært til stede i konfliktsituasjoner mellom vindkraftmotstandere og utbyggere.

Foto: Tariq Alisubh

Politimesteren ansatte folk fordi dette var en god løsning for få løst politioppgavene rent praktisk.

– Det har vært så mange transporter over så lang tid, at vi har ikke klart det med å kalle ut folk på overtid for hver transport, sier Moe til NRK.

Totalt har politiet fått betalt fire millioner kroner. Dette har gått til 21 korttidsansatte politistillinger.

  • Knyttet til Hitra vindpark II er tolv politifolk ansatt i tre skift i to måneder frem til 29. mai. Transporten foregår stort sett om natten. Dermed vil politifolkene være i normalt politiarbeid betalt av vindmølleutbyggerne mer enn halvparten av tiden.
  • Det samme gjelder for de ni som er ansatt for et halvt år på Storheia-utbyggingen på Fosen. Dette er ikke samme utbygging som i Flatanger lenger nord i fylket, der Trønderenergi er involvert.

– Har avtalene ført til en styrking av politikorpset i Trøndelag, betalt av vindkraftutbyggingen?

– Det er tatt inn folk på korttidskontrakter. Den overskuddsressursen som ikke er brukt direkte på transport, er brukt i annen polititjeneste, forklarer Moe.

– Så dette har styrket politiet?

– Det har styrket politiet lokalt, svarer han.

Ikke vært til stede i konfliktsituasjoner

Politimesteren sier at politifolkene som er betalt av vindkraftutbyggeren ikke har vært til stede i konfliktsituasjoner mellom vindkraftmotstandere og utbyggere.

Men Moe vedgår at betaling fra en vindkraftutbygger kan være kontroversielt, slik konflikten har utviklet seg.

– Det kan man så klart stille spørsmål om nå. Men da vi startet i fjor, var ikke dette konfliktfylt, og det er ingen av disse politibetjentene som er benyttet opp mot vindkraftmotstandere på Frøya eller for øvrig, forklarer politimesteren.

– Det garanterer dere?

– De er ikke brukt på det, forsikrer han.

– Men de som sitter på Hitra og Fosen sitter vel ikke i ro når de andre drar ut for å jobbe mot vindkraftmotstandere?

– Nei, men vi har politi der for øvrig også, så det er ingen slike koblinger.

Aksjonister i «Nei til Vindkraft på Frøya»

KRITISK: Politiet har ikke fått betaling fra utbygger for å være til stede i vindkraftutbyggingen på Frøya, men aksjonistene har likevel lav tillit til ordensmakten: – Bare det at politiet tar imot midler fra vindkraftindustrien, er egentlig nok for oss. Sånt skal ikke forekomme, sier Hans Anton Grønskag (i midten), som leder aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya».

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Aksepterer ikke forklaringen

Men en del vindkraftmotstandere på Frøya aksepterer ikke dette argumentet.

– Nei, egentlig ikke. Bare det at politiet tar imot midler fra vindkraftindustrien, er egentlig nok for oss. Sånt skal ikke forekomme, sier Hans Anton Grønskag, som leder aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya».

Politiet presiserer at Trønderenergi ikke har betalt for trafikkstøtte i forbindelse med utbyggingen på Frøya. En transport av vindturbiner dit er ikke aktuelt for om vel to år, ifølge Trønderenergi selv.

Aksjonslederen er klar over dette. Likevel har Grønskag lav tillit til politiet:

– Det at politiet «lar seg kjøpe» på en slik måte, er så lite tillitvekkende. Vi har møtt politi her som ikke skaper tillit. Det er en vederstyggelighet som staten er nødt til å gripe inn mot og få bort, sier Grønskag.

31.05.19: Tittel og ingress er endret i saken.