NRK Meny
Normal

Villaksen trua av overfiske i småelver

En ny rapport viser at villaksbestanden kan bli ytterligere svekket.

Laks på vei opp en foss.

Det kommer for lite ny fisk tilbake til småelvene for å gyte, dermed risikerer mange vassdrag å miste villaksbestanden.

Foto: Colourbox / PHOTOPQR/LA MONTAGNE

Ny forskning viser at det kommer for få laks tilbake til de små elvene for å gyte.

– Når det kommer så lite fisk tilbake som nå, er det viktig å justere ned hvor mye vi fanger av den fisken slik at det blir nok gytefisk i alle elvene, sier forsker Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for fiskeforvaltning.

Han mener fangsten av gyteklar laks i de små elvene har vært for stor.

– Vi risikerer å komme i en nedgående spiral hvor det blir mindre fisk, og det må vi prøve å snu på, sier Forseth.

– Framtidig fiske er trua

Forseth sier tilstanden i smålakselvene ikke har vært så ille siden 1983, han frykter at laksen kan forvinne i mange elver hvis situasjonen ikke bedrer seg.

– Det er et mye dårligere innskudd av ny fisk. Vi har ikke klart å justere ned fangsten odt nok.

I de store elvene som for eksempel Orkla og Gaula i Trøndelag, derimot, klarer villaksen seg bra.

– For gjennom flere år har disse vært strengt regulert.

Men hvis laksestammene i småelvene dør ut vil det også ha betydning for all villaksfiske i Norge, mener Forseth.

– Det er klart at om man holder på lenge nok med for lite rekruttering i småelvene, så vil laksefisket stoppe i flere vassdrag, sier Forseth.

Forseth er likevel ikke helt uten håp.

– Nå har vi gjennomført betydelige reguleringer i 2010 og vi må vente og se hvordan de virker før vi kommer med noen nye anbefalinger.