Sandberg får kritikk for lakse-ja

Fiskeriminister Per Sandberg vil ikke redusere produksjonskvantumet i norsk oppdrettsnæring når lyset er rødt, og vil øke det når forskerne sier lyset er gult. Betenkelig forvaltning, sier miljø- og interesseorganisasjoner som representer villaksen.

Luseskadet laks

Luseskadd villaks i Bergselva i Snillfjord i Sør-Trøndelag.

Foto: John Øystein Berg

Dette er stikk i strid med hva Stortinget vedtok, skriver Villaksalliansen i ei pressemelding.

Organisasjonene i alliansen reagerer på at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) valgte å se bort fra fagråd og ga grønt lys til vekst i oppdrettsnæringa i heimfylket, mot forskernes råd.

Sandberg innførte denne uka et nytt system som skal regulere veksten i oppdrettsnæringen ut fra faren for at rømt laks skal spre lakselus til villaks.

Bare områder som får grønt lys, får lov til å øke mengden fisk.

Ekspertråd blir bare delvis fulgt

Regjeringens beslutning er basert på innspill fra ei ekspertgruppe med representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning. I alle områder ble ekspertenes råd fulgt, med unntak av Nord-Trøndelag.

Der anbefalte forskerne gult lys og nullvekst, mens Sandberg altså ga grønt lys.

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg tar ikke hensyn til miljøet og villaksen når han åpner for mer oppdrett, tross luseproblemene, mener Villaksalliansen.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Villaksalliansen, som består av miljø- og interesseorganisasjoner, mener dette er uakseptabelt, ifølge fagbladet IntraFish. Organisasjonene kritiserer at de områdene som har fått rødt lys, på grunn av stor risiko for villaksstammen, ikke må redusere produksjonen slik ordningen opprinnelig la opp til.

I stedet får oppdretterne i disse områdene produsere like mye som i dag, men risikerer å måtte trappe ned dersom situasjonen ikke bedrer seg i 2019.

Organisasjonene mener dette ikke er bærekraftig forvaltning, verken av oppdrettsindustri eller villaksressursene, slik Stortinget forutsatte da de stilte seg bak innføring av trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien, heter det i pressemeldinga.

Ifølge IntraFish er det snakk om en kraftig reaksjon fra organisasjonene. De raser mot fiskeriministeren, skriver nettstedet.

Laksefiske

Orgnisasjonene Norske Lakseelver, Redd Villaksen og Norges Jeger- og fiskerforbund er blant organisasjonene som er med i Villaksalliansen og nå kritiserer fiskerministeren. Her et bilde fra vill-laksefiske i Namsen

Foto: Thomas Nikolai Bleikeli / NRK