I dag er departementet på befaring

Olje- og energidepartementet skal i dag på befaring ved Trongfossen i Namsskogan. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk vil bygge ut fossen, men Norges vassdrag- og energidirektorat har gått imot planene.

Trongfossen

Naturvernere har lenge forsøkt å stoppe utbyggingen av Trongfossen i Namsskogan. I dag skal Olje- og energidepartementet på befaring.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Stian Brekkvassmo

Ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, håper på utbygging av Trongfossen.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Utbyggingen av Trongfossen til kraftformål har vært veldig omstridt, og naturvernerne har forsøkt å stoppe utbyggingsplanene. Men lokalt har politikerne i Namsskogan ønsket en kraftutbygging.

Striden står først og fremst om framtida til den unike dverglaksen, eller Namsblanken, som flere mener trues av planene. Ordfører i Namsskogan, Stian Brekkvassmo, håper på utbygging.

– Det er byråkrater fra Olje- og energidepartementet som skal til fossen for å se på saken. De skal da argumentere for- og imot utbygging. Det er til slutt olje- og energiministeren som tar beslutningen, sier Brekkvassmo.

Orienterer om miljøkonsekvensene

Namsblanken

Dette er Namsblanken, fisken som trues hvis Trongfossen blir utbygd.

Foto: Fylkesmannen i nord-trøndelag

Det er utbyggerne Nord-Trøndelag E-verk som har ordet under befaringen i dag. De skal orientere departementet om miljøkonsekvensene sett ut fra sitt ståsted og vise de rundt på området.

Brekkvassmo mener at de tross en statsråd fra Fremskrittspartiet ikke vet hva konklusjonen kommer til å bli.

– Han har jo sine rådgivere og fagfolk å ta stilling til, så dette er en sak som kan tippe begge veier, sier han.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener det vil være overraskende om Olje- og energi departementet nå sier ja til utbygging.

Foto: Ola Helness
– Vi må ta vare på fossen

Naturvernforbundet mener på sin side det vil være svært overraskende om Olje- og energidepartementet sier ja til utbygging av fossen. Spesielt etter at NVE sa et klart nei.

– Vi ser at det er en stor iver i departementet om å bygge ut mange strekk og elver rundt omkring i hele landet.

– Samtidig har vi en regjering som har sagt at kunnskap er viktig, og kunnskapen som foreligger i denne saken sier entydig at man bør ta vare på fossen, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, til NRK.