Vil verne strandsonen like strengt som i dag

45 prosent av de spurte mener det må være like vanskelig å få bygge hytte i strandsonen som i dag. Det kommer fram i en meningsmåling som Respons Analyse har laget for NRK og Adresseavisen.

Hytter Åsenfjorden

Slik er det nye hytteområdet i Åsenfjorden planlagt.

Foto: Rita Kleven

Målingen viser at 19 prosent av de spurte ønsker å gjøre det enklere å få dispensasjon for å bygge fritidsbolig i strandsonen. 24 prosent av de spurte mener det bør bli vanskeligere å få dispensasjon til å bygge hytter innenfor 100-meterssonen.

Nye hytter i Levanger

17 nye hyttetomter i Åsenfjorden i Levanger har blitt solgt i løpet av kort tid. De fleste hyttene bygges i strandsonen og mindre enn 100 meter fra sjøen. Enkelte hytter ligger bare 30 meter fra fjorden.

– Stort sett ligger området innenfor 100-metersbeltet, men det ligger noen gamle hytter der fra før også. Vi har arbeidet aktivt opp mot fylkesmann og kommune, og jeg er godt fornøyd med resultatet, sier bonde Jonas Vikan som eier området hvor hyttene nå skal bygges.

Den nye meningsmålingen viser altså at det er stor motstand mot å gjøre det enklere å få bygge nærmere enn 100 meter fra sjøen. Vikan er enig med folk i Trøndelag.

– Åpent for alle

Nina Berget

Nina Berget er leder i plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune.

Foto: Rita Kleven/NRK

– Det skal være restriktivt, og det viktigste er at allmennheten skal ha tilgang til områdene ved sjøen. Men så lenge hyttene ikke skjemmer området, men heller forskjønner det, ser jeg ikke noe problem. Her hos oss er området åpnet opp for allmennheten, og vi har også laget en parkeringsplass. Det er åpent for alle å bruke stranda og fellesområdene, sier Jonas Vikan i Åsenfjorden.

Vikan er en av få som de siste årene har fått lov av Levanger kommune til å sette opp hytter innenfor 100-metersgrensa etter at reguleringsplanen ble endret. Leder i plan- og utviklingskomiteen i kommunen, Nina Berget (Ap), sier at det skal være vanskelig å få dispensasjon.

– Kommunal råderett

Yngve Brox

Yngve Brox er gruppeleder for Høyre i Trondheim.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Høyres gruppeleder i Trondheim, Yngve Brox, er ikke forbauset over at så mange av de spurte vil verne strandsonen like strengt som i dag.

– Det er flott at folk ønsker å sikre at alle skal ha tilgang til sjøen. For oss i Høyre er det viktig at kommunene for råderett over egen grunn i størst grad som mulig. Med minst mulig innsigelser fra fylkesmann, fylkeskommuner og andre, sier Brox.