Vil tillate livsforlengende medisin

– Norske kreftpasienter bør få tilgang til to nye livsforlengende medisiner og dette er rådet vi i dag gir til Helsedirektoratet, sier Stein Kaasa, leder i ei ekspertgruppe.

Stein Kaasa, leder ved kreftklinikken på St. Olavs hospital.

Stein Kaasa er leder for Helsedirektoratets rådgivende gruppe, som nå anbefaler å ta i bruk to nye kostbare kreftmedikamenter.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Stein Kaasa er leder for Helsedirektoratets rådgivende gruppe for kostbare kreftlegemidler.

Konklusjonen etter møte onsdag er at norske kreftpasienter bør bli behandlet med medikamentene Ipilimumad ved føflekkkreft med spredning og Abiraterone ved prostatakreft ved spredning.

Helsedirektoratet har varslet at de vil ta stilling til rådet fra ekspertgruppa i løpet av fire til seks uker.

Vil leve lengre

Blir de nye og kostbare kreftmedikamentene tatt i bruk vil dette få stor betydning for norske kreftpasienter.

Bruk av Ipilimumad vil ha stor nytte i behandlingen av føflekk-kreft med spredning.

– For det første vil pasienter kunne leve fire måneder lengre. Men det aller viktigste er at ca. 10-15 prosent vil være i live etter tre til fire år. Det er en betydelig forbedring sammenlignet med tidligere, sier Kaasa til NRK.

Abiraterone vil innebære at pasienter med prostatakreft med spredning til skjelettet vil leve lengre.

– Pasientene vil leve fire måneder lengre om de får dette medikamentet. Men kanskje like viktig. Det vil ta lengre tid før de får smerter og funksjonsevnen blir opprettholdt lengre. De vil kunne leve et bedre liv lengre, sier Kaasa.

Kreftforeningen vil at denne kreftmedsinen skal tillates også i Norge.

Helsedirektoratets rådgivende gruppe anbefaler onsdag at denne kreftmedisinen, Abiraterone, tas i bruk av norske kreftpasienter.

Foto: Janssen.no

Ventet på dokumentasjon

Kreftforeningen har stått på for at disse kostbare medikamentene blir tatt i bruk i Norge. Og Kreftforeningen har vist til at både Ipilimumad og Abiraterone brukes i våre naboland.

Kaasa sier den rådgivende gruppa har ventet på å få god nok dokumentasjon på at medisinene har god effekt i kreftbehandlinga.

Føflekk med kreft

Pasienter som har føflekk-kreft med spredning, vil leve lengre med medikamentet Ipilimumab, som nå anbefales av ei ekspertgruppe.

Foto: Kevin Thon

– Vi har tatt den tid som er nødvendig for å få god dokumentasjon på medikamentet Ipilimumad, sier Kaasa.

– Når det gjelder Abiraterone så har helsemyndighetene i større grad enn ekspertgruppa ventet på nok informasjon, slik at Statens Legemiddelverk også har kunnet gjøre en kostnadsanalyse, sier Stein Kaasa til NRK.

Kostbar kreftmedisin

De neste ukene blir det opp til Helsedirektoratet sammen med andre helsemyndigheter å avgjøre om de skal følge rådet fra sin egen rådgivende gruppe.

Begge medikamentene som nå anbefales av ei ekspertgruppe er kostbare, og koster anslagsvis mellom 750. 000 og 850. 000 kroner per år.

Mange nye medikamenter er på vei inn og tilbys i den norske kreftbehandlinga.

– Nye medikamenter vil hele tida vurderes, men de må kunne dokumentere at de har bedre effekt enn det vi driver med i dag, sier Stein Kaasa, leder i Helsedirektoratets gruppe for kostbare kreftlegemidler.