Vil ta i bruk livsforlengende medisin

– Denne livsforlengende kreftmedisinen bør bli tillatt også i Norge, mener Kreftforeningen. Foreløpig er den bare godkjent i våre naboland.

Kreftforeningen vil at denne kreftmedsinen skal tillates også i Norge.

Kreftmedisinen Abiraterone, også kjent som Zytiga, er livsforlengende og brukes i våre naboland, men ikke i Norge.

Foto: Janssen.no

Onsdag er det kalt inn til møte i Helsedirektoratets rådgivende gruppe for kostbare kreftlegemidler.

– Uvurderlig betydning

​Denne gruppa skal blant vurdere om også norske kreftpasienter skal bli behandlet med medikamentene Ipilimumab ved føflekk-kreft med spredning og Abiraterone ved prostatakreft med spredning.

– For en kreftpasient som vet at det ikke nytter med mer behandling er medikamenter som kan forlenge levetida av uvurderlig betydning, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei til NRK.

Han sier at Kreftforeningen er kjent med at både Ipilimumab og Abiraterone brukes i våre naboland.

Bedt om medisin i flere år

– Det virker svært underlig hvis de ikke skulle tilbys norske kreftpasienter også. Det er flere år siden Kreftforeningen ba helsemyndighetene om at Abiraterone innføres som en del av det offentlige behandlingstilbudet, sier Opdalshei.

Han sier at norsk kreftbehandling er på et høyt internasjonalt nivå, men at det går an å bli enda bedre.

Stadig flere overlever kreft i Norge. Ved utgangen av 2010 var det nesten 207.000 nordmenn som levde med en eller flere kreftdiagnoser. Det er 60.000 flere enn i 2000.

En undersøkelse som ble gjort i noen utvalgte land for noen år siden, viste at overlevelsen i Norge for kreft lå bak Sverige og Canada, mens vi var bedre enn Danmark og England.

Sene til å ta i bruk ny medisin

– Norge er gjerne sene med å ta i bruk nye medikamenter og legemidler som kommer, mener assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Oppdalshei.

Han sier at Kreftforeningen er opptatt av at den rådgivende gruppen i Helsedirektoratet får gjort sine vurderinger på bakgrunn av dokumentasjon som eksisterer.

Kreftforeningen mener også at det er viktig at gruppen lytter til fagpersonene på de områdene medikamentene gjelder for.

Det er varslet et pressemøte etter morgendagens møte i Helsedirektoratets rådgivende gruppe. Fire nye kreftmedisiner skal vurderes på møtet.