Vil ta flere rusførere

Utrykningspolitiet i Trøndelag og Møre og Romsdal har kontrollert 10.000 flere biler i første halvår i år sammenlignet med første halvår i 2013. Målet er å ta flere av dem som kjører i ruset tilstand.

Politikontroll

Politiet i Midt-Norge har så langt i år tatt 45 rusførere. Det er seks flere enn på samme tid i fjor.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

UP sjef i Trøndelag, Per Einar Hollum

Distriktsleder Per Einar Hollum i Utrykningspolitiet i Midt-Norge sier UP vil fortsette satsingen på å ta førere som kjører i ruspåvirket tilstand.

Foto: Lars Erik Skjærseth

– Det å ta ruskjørere krever mer innsats enn å ta førere som kjører for fort fordi vi må kontrollere mange flere førere, sier distriktsleder Per Einar Hollum i Utrykningspolitiet i Midt-Norge.

UP har så langt i år tatt 45 rusførere, altså seks flere enn på samme tid i fjor. I tillegg er det beslaglagt 390 førerkort etter grove fartsovertredelser.

UP vil fortsette satsingen på å ta førere som kjører i ruspåvirket tilstand.

– Det krever en god del innsats å vinke inn ti tusen flere biler for å sjekke rus. Vi vil fortsette vårt arbeid på veien med fokus på fart og rus som våre viktigste satsingsområder, sier Hollum.

LES: Her stoppet ferieturen for flere

Frykter 50 drepte

Det er viktig å være forsiktig ute på veiene. I løpet av juni, juli og august frykter Statens vegvesen nærmere 2.000 trafikkulykker med over 50 drepte.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 15 omkom i juni-trafikken, mot 16 i fjor. I løpet av årets seks første måneder har 75 mistet livet på vegene, som er to flere enn på samme tid i fjor.

– Ulykkene er mange og konsekvensene alvorlige i sommertrafikken. Økt trafikk betyr økt risiko, og alle som ferdes på veiene har et felles ansvar for å bidra til trafikksikkerheten, sier Guro Ranes som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Hold fartsgrensen

Høy fart er en gjenganger i Vegvesenets analyser av sommerulykkene. Det er ikke bare svært høy fart som tar liv, men også moderate fartsovertredelser kan få alvorlige og livsfarlige konsekvenser.

– Fem prosent fartsøkning gir ti prosent økning i ulykkene og 25 prosent økning i antall døde. Økes farten fra 80 til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke, sier Guro Ranes.

LES: Her har politiet tatt 26 førerkort