NRK Meny
Normal

Kjemper for lavere fart der hun mista lillebror

Ann Helen Singstad har mista lillebror og onkel i påkjørsler ved huset sitt. Nå kjemper hun for en tryggere vei.

Fart Leinstrand

Ann Helen Singstad har satt opp barmesykler langs fylkesvei 707 i håp om at sjåfører skal bremse ned farta forbi Nypvang skole.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Ann helen Singstad

Ann Helen Singstad har selv mista to familiemedlemmer i påkjørsler på Leinstrand.

Foto: Privat

– Vi er livredde. Det er utrolig tragisk at flere dødsulykker skjer på noen hundre meter, uten at noe blir gjort, sier Singstad til NRK.

Hun engasjerer seg for å få ned farta på en veistrekning forbi Nypvang skole på Leinstrand sør for Trondheim.

Strekninga er skilta med 50, men det er ifølge flere naboer ikke uvanlig at det kjøres i over hundre kilometer i timen forbi barneskolen.

– Det er mye villmannskjøring her, med full pinne så og si hver dag. Det ser jo fint ut for å kjøre fort her på rettstrekket, men de har ikke sjanse til å stoppe om et barn komer ut i veien, sier hun.

Ann Helen og flere naboer i området ønsker seg lavere fartsgrense, eller fartsdumper, men ser ikke ut til å få gjennomslag hos Statens vegvesen.

– Føler oss ikke tatt på alvor

I svar på mailer fra Singstad skriver vegvesenet blant annet at etablering av lavere fartsgrense kan føre til «falsk trygghetsfølelse» for myke trafikanter som bruker veien, fordi det er fare for at fartsgrensa ikke holdes. Videre viser vegvesenet til at fartsdumper ikke settes opp der fartsgrensa er 50 km/t eller mer.

Singstad er ikke fornøyd med svarene hun får.

– Jeg har mista to familiemedlemmer i påkjørsler på denne veistrekninga. Det gjør noe med en. Jeg føler ikke at vi blir tatt helt på alvor av vegvesenet, sier Singstad.

Nå kjemper hun gjennom holdningskampanje på Facebook og opp mot offentlige etater for å få ned farta på dødsstrekningen.

Hun får støtte fra nabo Lill Kristin Kjelbotn som bor like overfor Nypvang skole.

– Det er ofte konkurranse om å kjøre fortest på rettstrekket her. Vi har ikke villet sende barna alene over veien, på grunn av fartskjøringa her.

– Et sted må grensa gå

Svein Ivar Lykke i Statens vegvesen sier til NRK at det bor for få mennesker ovenfor Nypvang skole, til at farta skal settes ned.

– Pleier det ikke være 30-sone forbi barneskoler?

– Jo, men skolen ligger på samme side av veien som der det meste av folket går. Om flere hadde bodd på andre side av veien, ville det så klart vært masse fartsdumper og lavere fart, sier Lykke.

– Hvorfor er det så viktig for vegvesenet å ikke sette ned farta forbi Nypvang?

– Fordi det ville skapt presedens, slik at alle i samme situasjon kunne krevd det samme. Vi kan ikke overforbruke virkemidlene, et sted må grensa gå, sier han.

– Hvor mange mennesker må det bo på andre sida av veien for at farta skal kunne settes ned?

– Det er umulig å si, men vi har regler å forholde oss til. Skal farta settes ned, og dumper settes opp forbi skolen, må reglene endres, sier Lykke til NRK.

Video fra Trøndelag

Blå himmel og fine forhold- vinterferien er i gang i Trøndelag.
På samenes festdag må den fineste stasen på. Ella (6) og lillebror Jovna gjør seg klar for feiring.
Et rådyr forvillet seg inn på flyplassen på Røros og måtte reddes ut av ansatte på lufthavna.