Vil stoppe lovforslag om avløsere

Bondelaget og Norske Landbrukstjenester mener et nytt lovforslag fra regjeringa vil ramme bønder som trenger avløsere.

Høstonn i Oppdal

Et nytt lovforslag om avløsere skaper sterke reaksjoner i bondenæringa.

Foto: Knut Sundset

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, krever at flere forslag til endringer i avløser-ordninga blir stoppet, skriver Nationen.

100 avløser-lag over hele landet sørger for at bønder får avløser når de trenger det.

Nå foreslår regjeringa at avløser-lagene ikke lenger skal få utbetalt avløser-tilskuddet, og at dette skal gå direkte til bonden.

Regjeringa foreslår også at bonden kan kjøpe avløser-tjenester fra andre aktører, som vikarbyrå.

Lars Petter Bartnes

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, ønsker å stanse et lovforslag om avløsere, som nå er ute på høring.

Foto: Norges Bondelag

Svekkes

Norske Landbrukstjenester, som gjennom avløser-lagene i landet har 5500 årsverk, advarer sterkt mot det de mener kan bli en svekking av velferdsordningene til bøndene.

– Flere av forslagene vil svekke avløser-lagene. Vi er særlig bekymret for at det blir vanskeligere å ha beredskap til å håndtere sykdom, sier daglig leder i Norske Landbrukstjenester, Frode Alfarnes til Nationen.

I følge landbruksdepartementet skal forslagene til lovendring innebære ei forenkling for bøndene.

Betenkt

Levanger Avløserlagdisponerer 650 avløsere og har også egne landbruksvikarer som kun rykker ut om bønder er syke.

– Vi har mange henvendelser fra bønder hver uke som har behov for avløser, sier daglig leder Jørn Eriksen i Levanger Avløserlag.

Han er betenkt over lovforslaget.

– Avløser-lagene blir ikke robuste som før om forslaget blir vedtatt. Det kan også komme andre aktører på banen, som utenlandske selskap, som kan tilby billigere tjenester, sier Eriksen.

Vil stoppe ny lov

– Dagens system har gitt gode kollektive ordninger. Forslagene kan gjøre det vanskeligere for bønder å få avløsere, ikke minst ved sykdom. Dette kan vi ikke godta, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Han frykter også sosial dumping i bransjen.

Regjeringa har sendt saken ut på høring.