Hopp til innhold

Vil sprenge foss for å sikre Vuku

Verdal kommune vil be Norges Vassdrags- og Energidirektorat vurdere om Østnesfossen i Verdal må sprenges for å sikre Vuku mot flom i framtida.

Vuku sentrum under flommen

Østnesfossen er kjent som en av landets beste fiskeplasser, og er i likhet med resten av Verdals-vassdraget vernet.

Fiskeplass kan forsvinne

Flomsikring av Vuku kan derfor bety at en av landets beste fiskeplasser forsvinner. For det er sprenging av Østnesfossen sjefsingeniør i Norges Vassdrags- og Energidirektorat Mats Johnsen mener best vil hindre flom i framtida.

 - Når det er store flommer så vil Vuku bli satt under vann. Det er mest naturlig å få ned vannlinja ved å sprenge fossen, sier Johnsen.

Verdal kommune vil nå be NVE om å vurdere å sprenge fossen. Driftssjef Harry Halland i teknisk drift er klar over at dette er en av de beste fiskeplassene i landet, men mener laksefiskere fortsatt kan fange laks ved fossen.

- Man trenger ikke nødvendigvis ta hele fossen, men gjøre slik at det blir to løp som kan ta av for flomvannet, sier Halland. 

Haster

Uansett hvordan flomsikringa blir så haster det. Flommen som rammet Vuku for to uker siden ble karakterisert som en femtiårs flom, men det er kun fem år siden sist bygda sto under vann. Derfor er driftslederen i kommunen betenkt.

- Forrige gang vi hadde flom var i 2001, og ser man på flommen vi hadde for noen uker siden, er dette ingenting å vente med, sier Halland.