Vil sjekke utskriving av Dolcontin

Trondheim kommune ønsker å kartlegge utskrivingen av legemiddelet Dolcontin, på grunn av stort misbruk. Fylkeslegen lar vente på seg.

Dolcontin resept
Foto: NRK

Det er kun Helsetilsynet ved Fylkeslegen som har lovhjemmel til å foreta kartlegging av medisin som legene skriver ut.

Misbrukes

Medikamentet har det siste året fått fotfeste på gata i Trondheim. Morfinpreparatet Dolcontin har lenge vært de sprøytenarkomanes førstevalg i lang tid.

Økt misbruk og en tilsynelatende enkel tilgang gjør at Trondheim kommune ønsker å kartlegge rutiner rundt utskriving av medisinen. I ett år har de ventet på at Fylkeslegen skal sette i gang en slik undersøkelse, uten at noe er gjort.

- Ingenting skjer

Fylkeslegen har lovt å følge opp, men ingen ting er gjort selv etter at kommunen har purret på saken.  

- Slik situasjonen er i dag vet vi ikke om Dolcontintablettene som omsettes ulovlig i Trondheim kommer fra et illegalt marked, eller om de skrives ut av fastleger i Trondheim eller andre byer. Vi er avhengig av å foreta en undersøkelse for å vite hvor tablettene i Trondheim kommer fra, sier kommuneoverlege Helge Garåsen.

Trondheim kommune har avsatt ressurser til samarbeidet med Fylkeslegen i kartleggingen av utskrivingen av Dolcontin.

Kommunen har ingen mulighet til å gjøre noe med problemet med ulovlig omsetting av Dolcontin, før en vet om tablettene kommer fra fastleger.