Vil se om taretråling er skadelig for fisken

Forskere fra Havforskningsinstituttet skal se nærmere på om taretrålinga går utover fiskens eksistens.

Tareskogen

Tareskogen kan si noe om oppvekstforholdene til fisken, og om den blir påvirket av taretråling.

Foto: JONAS THORMAR/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Taretråling er blitt en milliardnæring langs kysten, men er omstridt. Internasjonale storkonsern sanker taren og bruker den til alt fra matlaging til kreftmedisin, og kystfiskerne er redde for at taretråling kan føre til at fiskens oppvekstområder ødelegges.

Det gamle fiskeværet Nordøyan i Vikna i Trøndelag blir brukt som base for ny forskning på konsekvensene av taretråling.

Havforskningsinstituttet

Kjell Magnus Norderhaug er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– Dette er et sted hvor vi finner mye tareskog og et stort biologisk mangfold. Det er en egnet plass for slike studier, sier Kjell Magnus Norderhaug, som er forsker ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Vil teste ny teknologi

De åtte forskerne har vært på plass i omtrent 14 dager, og samlet data til forskningen. Alt fra store mengder teiner til ny teknologi som ekkolodd koblet sammen med kamera er brukt for å kartlegge tareskogens økosystem bedre.

– Vi ser blant annet på hvor tett taren står, størrelsen på plantene og hvor mye alger de har. Etter hvert som taren eldes, så vokser det på rødalger. Disse algene lager gjemmeplasser for masse smådyr, forklarer Norderhaug.

Mageinnholdet til fisk

Mageinnholdet på fisken blir gransket for at man skal forstå økosystemet bedre.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Oppdraget handler både om å teste ny teknologi som kan brukes for å studere fisk i tett tareskog, og for å bruke dataene til å si noe om hvordan taretråling påvirker oppveksten til fisken som holder til her.

Nordøyan ligger strategisk til i havet, ved to øygrupper som har like miljøforhold, men der et område er taretrålet for fire år siden – og det andre området som har fått være helt i fred.

Tareskogen kan være verdt inntil 15 millioner kroner per år per kvadratkilometer, ifølge Norsk institutt for vannforskning. Det kan få økonomisk betydning for mange kystkommuner, og siden 2014 har det vært en stor økning i oppdrett av tare i Norge.

Forsker på taretråling
Foto: Kjartan Trana / NRK

Fisken blir registrert

Hit ønsker forskerne seg tilbake for å forstå mer om hvordan taretråling påvirker fisken.

– Vi har samla data og har en stor jobb før vi kan si noe om resultatet. Dette er et tema vi trenger kunnskap om, så håper vi kan komme hit igjen, sier forskeren.

Store mengder fisk er tatt opp og blir registrert, mageinnholdet på et utvalg av disse blir gransket for at man skal forstå økosystemet bedre.

Tareskog

Tareskogen er hjemmet til mange ulike arter.

Foto: Jonas Thormar/Havforskningsinstituttet