Vil satse mer på de aller beste innen forskning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk innspill av hjerneforskerne og nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser til Norges nye forskningspolitikk. De mener det må satses mer på langsiktig forskning.

Moser og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen fikk hilse på rottene under besøket hos Kavliinstituttet i Trondheim.

Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

– Har du mer permanente ordninger for forskning, kan du satse på prosjekt som tar lang tid og er «high risk – high gain». Det er høy risiko, men når du får det til, så er det superviktig, sier May-Britt Moser.

På besøk hos Kavliinstituttet ved NTNU i Trondheim, fikk kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen råd fra May-Britt og Edvard Moser om hva som skal til for at Norge skal bli en forskningsnasjon i verdensklasse.

– Jeg tror at Norge bør se på mulighetene for veldig langsiktig finansiering av forskning, for virkelig å støtte opp under de risikable, men potensielt banebrytende ideene, sier Edvard Moser.

Moser og kunnskapsministeren på Kavliinstituttet

Røe Isaksen er enig med May-Britt og Edvard Moser om at det må satses mer på de virkelige gode innen forskning for å bli en forskningsnasjon i verdensklasse.

Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

– Skal ikke være ei sovepute

I dag finnes ordningen Senter for fremragende forskning, som gir noen av Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet til å organisere seg i sentre. Sentrene får pengestøtte over ti år for å drive forskning på internasjonalt nivå.

Selv om Moser mener dette er en god ordning, håper han at regjeringa vil ta initiativ til enda mer langsiktig forskning.

– For de virkelig store gjennombruddene skjer når man har flere tiår på seg. Naturligvis må man tenke på at det ikke skal være ei sovepute. Dette skal alltid følges av en streng evaluering, sier Edvard Moser.

– Så mer penger til de beste og mindre til andre?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Trondheim for å innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Nå snakker du til en som er oppdratt til at alt skal være likt. Det skjærer meg i hjertet når du sier det sånn, men det er vel sånn det må være. Det er sånn i idrett også, du har mange fantastiske idrettslag og så er det noen som får ekstra støtte fordi de er briljante, sier May-Britt Moser.

– Vi må satse på de virkelige gode

Kunnskapsministeren er enig i at det må satses på de beste innenfor akademi og forskning.

– Det betyr ikke at vi ikke skal gi noe til alle andre. Vi skal ha også ha utdanning som bare er veldig god, eller forskning som bare er god og ikke nødvendigvis i verdensklasse, sier Røe Isaksen.

– Men en av de tingene jeg er opptatt av er at hvis vi skal være en ledende forskningsnasjon så må vi satse på spissene og utvikle virkelig fremragende miljøer, fortsetter han.

Han forteller at en av tingene som ble diskutert under møtet tirsdag var om det trengs en ordning på toppen av det som finnes i dag.

– En ordning som belønner de virkelig gode, og ikke gjør det med et fem- eller tiårsperspektiv, men med et 20-, 40- eller 50-års perspektiv, sier Røe Isaksen.