Har prøvd å få kontakt med Jernbaneverket i to år

Gründeren bak «Savemyreindeer» mener hennes teknologi vil føre til færre reinpåkjørsler. Nå vil hun ha Jernbaneverket med på laget.

Døde reinsdyr ligger på bakken

Lørdag ble 46 rein påkjørt av toget på Rørosbanen.

Foto: Elin viken / Nea radio

Marit Mjøen Solem og Halvor Mjøen

Det er Halvor Mjøen og Marit Mjøen Solem som står bak «Savemyreindeer». De har fått gründerprisen i Hedmark og var en av fire vinnere på en oppfinnerkonferansen hack4no.

For å unngå at tamrein blir påkjørt av tog ønsker gründer Marit Mjøen Solem å satellittmerke reinen. Med denne teknologien vil lokføreren i toget få en alarm når reinen nærmer seg toglinja.

– Løsninga er klar og kan tas i bruk, sier Solem.

Over 1100 rein påkjørt på tre år

Mellom 2013–2016 ble over 1100 rein påkjørt av tog i Norge. Lørdag måtte 46 rein bøte med livet på Rørosbanen.

– Jernbaneverket har allerede varsling for vær og rasfare. Vår teknologi kan bli en del av denne varslingen, men vi ønsker at varslingen skal gå direkte fra satellitten til lokføreren. Ikke via et mellomledd, sier Solem.

– Utfordringen er å få Jernbaneverket til å bruke denne teknologien, legger hun til.

For at denne teknologien skal bli tatt i bruk må Jernbaneverket være med å investere, mener Solem.

– I første omgang er det snakk om 10-20 millioner kroner Jernbaneverket må investere.

Pressevakt i Jernbaneverket, Harry Korslund mener de alltid er interessert i ny teknologi, men at de må prioritere hva se satser på.

– Vi har hatt en formidabel økning av bevilgningene til Jernbaneverket. Likevel er vi fortsatt nødt til å prioritere ganske stramt. Hvis vi skal prioritere midler til et slikt prosjekt må vi se på hvilke konsekvenser det vil få på andre områder, sier Korslund.

reinpåkjørsel 29.04.2012 eiterstrum

53 REIN I EN SMELL: 29. april 2012 ble 53 rein ble meid ned og drept av et godstog på kommunegrensa mellom Grane og Vefsn i en og samme smell.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Har ikke fått Jernbaneverket i tale

Selv om teknologien har vært klar til bruk en stund, har de ikke fått gehør fra Jernbaneverket.

– Vi har holdt på i to år for å få Jernbaneverket i tale, forteller Solem.

At Solem ikke har fått presentert sin oppfinnelse synes Korslund er trist.

– Hvis det er tilfelle at hun har prøvd å legge fram dette for oss uten å lykkes, så blir jeg litt lei meg. Innovative mennesker fortjener å bli møtt med respekt, sier Korslund.

Harry Korslund

– Det verste vi og en lokfører kan oppleve er at store mengder dyr blir drept, sier pressevakt i Jernbaneverket Harry Korslund.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Jernbaneverket har allerede iverksatt flere tiltak for å unngå at rein og andre dyr blir påkjørt av tog. Fjerning av vegetasjon langs toglinja, gjerdet og helikopterstøtte ved flytting av dyr.

Godt samarbeid med reindriftsnæringen

Solem tror reindriftsnæringen er villige til å investere i denne teknologien.

– En sporingsenhet koster rund 2000 kroner. Jeg har snakket med en reineier som mener det kan være aktuelt å merke 50 prosent av flokken. Vi opplever at dette er ei næring som vil ha en løsning, sier Solem.

Korslund sier de også har et godt samarbeid med næringa, men at ansvaret for reinen ikke blir påkjørt er delt.

– Noen kan komme til å mene at dette ikke er Jernbaneverket sitt ansvar. Vi må spørre oss hvor grensa går for hva vi har ansvar for, sier Korslund.